Duiding bij gemeenteraad van maandag laatstleden

We verduidelijken graag even een paar dingen in verband met de gemeenteraad van maandag. Natuurpunt wil waken over de haaldbaarheid van haar missie. Subsidies krijgen is mooi, maar niet ten koste van onze eigen doelstellingen.

Natuurpunt gaat niet akkoord met extra subsidieregels Den Rooy (Het Laatste Nieuws)

Het stadsbestuur van Hoogstraten wil de subsidie van 88.000 euro voor de aankoop van Den Rooy toekennen, maar eigenaar Natuurpunt Markvallei gaat niet langer akkoord met de extra voorwaarden die opgelegd worden.

Opnieuw commotie op de gemeenteraad over de subsidieaanvraag van Natuurpunt. De natuurvereniging kocht in 2015 een aantal gronden aan in de vallei van het Merkske, nu gekend als natuurgebied Den Rooy. Bij de aankoop rekende Natuurpunt op de 10% subsidie die de stad zou moeten betalen. Dat staat in een subsidiereglement dat Hoogstraten goedkeurde in 2003. "We hebben op de gemeenteraad van maandag de subsidie ook goedgekeurd onder de voorwaarden zoals die met Natuurpunt besproken werden begin deze maand", bevestigt schepen Ward Baets. "Voor ons kan die ook doorgaan zoals afgesproken, maar Natuurpunt heeft zich blijkbaar bedacht."

Natuurpunt liet weten dat ze niet akkoord kunnen gaan met alle voorwaarden die opgelegd worden. "We hadden inderdaad een engagementsverklaring, waarin wij enkele extra voorwaarden aanbrachten. Maar dat is een engagement, geen regels om dan later te zeggen dat we ons er niet aan houden", meent voorzitter Drej Oomen van Natuurpunt Markvallei. "We willen nog niet resoluut 'neen' zeggen, maar eerst alles nog eens bekijken. Toch willen we ons hier ook niet mee vastzetten zodat we later bepaalde beheerswerken niet zouden mogen uitvoeren omdat de omliggende landbouwers er niet mee akkoord zijn." (DVGT)

HLN

Duiding.

1. Er werden door Natuurpunt twee subsidiedossiers ingediend voor aankoop van gronden zoals bepaald in het gemeentelijk reglement : één voor een beemd in de Vallei van het Merkske en één voor de aankoop van het natuurgebied den Rooy.

2. Wat de subsidie voor aankoop van de beemd in de Vallei van het Merkske betreft, weten we nog nergens van. Naar het schijnt wil het stadsbestuur deze niet goedkeuren. Of dit klopt, weten we niet maar hiermee zijn we alleszins niet akkoord.

3. Wat betreft de subsidie voor de aankoop van natuurgebied den Rooy heeft Natuurpunt Markvallei zich geëngageerd tot een verder overleg rond een toekomstvisie voor dit natuurgebied zoals openstelling wandelpad en behoud en versterking van de natuurwaarden. De natuur moet hier worden beheerd volgens een uitgewerkt beheerplan. Dit staat immers ingeschreven in het gemeentelijk reglement: “de aankoop van natuurgebieden door terreinbeherende verenigingen zoals Natuurpunt is het beste instrument voor het behoud en beheer van het natuurlijk ecologisch patrimonium in onze gemeente”. Hier hebben wij ons toe verbonden.

Het stadsbestuur heeft echter de uitkomst van het toekomstig overleg verbonden aan de mogelijkheid om de toegekende subsidies terug te vragen en dit is eigenaardig. Het is enerzijds niet bevorderlijk voor een wederzijds inzet van Stad en Natuurpunt Markvallei bij het beheer en de ontwikkeling van natuur in Hoogstraten, anderzijds werd de mogelijkheid tot terugvordering niet overeengekomen in het engagement met het schepencollege van Hoogstraten. 

Naast het recht tot terugvordering zijn in het gemeentebesluit nog een aantal elementen opgenomen waarover niet was gesproken tussen een afvaardiging van Natuurpunt en het Schepencollege. Daarom heeft Natuurpunt Markvallei aan de gemeenteraad gevraagd ons eerst meer toelichting te geven en voorlopig de subsidie nog niet toe te kennen tot hier meer duidelijk over is. Om die reden vroegen we om een beslissing nog uit te stellen tot februari/maart 2017. Een voorstel dat door de fracties van Anders en Hoogstraten Leeft terecht werd ondersteund en voorgelegd aan de gemeenteraad.  Helaas heeft de meerderheid (CD&V en NVA) niet gekozen voor verder overleg en uitleg over het in laatste instantie nog eenzijdig gewijzigd voorstel.

Natuurpunt Markvallei betreurt dit want:  ” de subsidiëring van erkende terreinbeherende natuurverenigingen zoals Natuurpunt is voor de stad Hoogstraten de financieel meest voordelige en eenvoudigste optie om deze ecologische waardevolle gebieden te bewaren”, zo stelt het gemeentelijk reglement terecht. Het is immers Natuurpunt Markvallei die het volledige beheer hier op zich neemt en ondertussen in Den Rooy zorgde voor een mooi en avontuurlijk wandelpad met bruggen en banken dat sinds oktober permanent toegankelijk is  voor alle burgers.