• beheerswerken
  • fotowerkgroep
  • klapekster nancy
  • klapekster
  • klimaatmars
  • klimaatmars1
  • nieuwjaarswandeling
  • nieuwjaarswandeling1
  • vlinderwandeling

Aankoop perceel natuur in de Aschputten!

 

Natuurpunt Markvallei meldt de aankoop van een klein perceel natuur in het gebied "De Aschputten" in Meer. Het gaat om een perceel bos met een oppervlakte van negenenveertig are vijfendertig centiare (49a 35ca).
Op het stuk grond staan drogere dennenbossen met ondergroei van vooral Amerikaanse vogelkers, pontische rhododendron (beperkt) en inheemse bomen en struiken. De aankoop van dit perceel maakt het mogelijk enkele percelen die Natuurpunt Markvallei al in eigendom heeft met mekaar te verbinden. De afdeling heeft met Leadermiddelen in de Aschputten een wandelpad met bebording en knuppelpad gerealiseerd. Het is een vrij onaangetast gebied dat vooral beheerd wordt door de
vrijwilligers van het beheerteam van de afdeling. Exotenbestrijding, hakhoutbeheer van houtkanten, het vrij maaien van het wandelpad, gidsen van groepen … De beemden worden gemaaid, gehooid en begraasd door bevriende landbouwers. Vlakbij recreatiedomein De Mosten bieden de Aschputten de bezoekers ook de mogelijkheid de natuur in te trekken.