• beheerswerken
  • fotowerkgroep
  • klapekster nancy
  • klapekster
  • klimaatmars
  • klimaatmars1
  • nieuwjaarswandeling
  • nieuwjaarswandeling1
  • vlinderwandeling

Beste wensen!

 

Natuurpunt Markvallei wenst iedereen een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Hartelijk dank voor jullie steun. We maken van 2018 samen met jullie een topjaar voor de natuur in onze streek en voor iedereen met een hart voor de natuur.

 

 


 

Terug samen leren leven met grote wilde dieren

 

In de media verschijnen regelmatig berichten over de terugkomst van grote wilde dieren in onze regio. Vooral de terugkomst van het wilde zwijn baart mensen (onnodig) zorgen. Spijtig is het om te moeten vaststellen dat een nogal ongenuanceerd beeld wordt opgehangen over deze dieren. Natuurpunt Markvallei heeft op vraag van het Hoogstraatse stadsbestuur een standpunt geformuleerd. Binnenkort beraden we ons met de afdelingen van Regio Taxandria over de terugkomst van de grote wilde dieren en de gevolgen. Vooralsnog heeft Natuurpunt Markvallei aangegeven geen jacht toe te staan in haar natuurgebieden. 

 

 


 

Motoren ronken voor meer natuur

 

Zondagnamiddag overhandigde een afvaardiging van Cahier de Brouillon officieel de opbrengst van hun MotoRun aan Natuurpunt Markvallei. Ze deden dit om op die manier de aankoop van het natuurgebied Smisselbergen financieel te ondersteunen. “Voor ons is het belangrijk dat de natuur die ons rest zoveel mogelijk kan beschermd worden. De keuze van ons goede doel dit jaar was daarom snel gemaakt.”, luidde het. De MotoRun van Cahier de Brouillon wordt elk jaar georganiseerd voor een goed doel. Dit jaar was de opkomst bijzonder groot. De organisatoren konden op een verdubbeling van het aantal deelnemers rekenen. De opbrengst was dan ook groot: 2 500 euro. Natuurpunt Markvallei toonde zich bijzonder opgetogen. “Het is vooral mooi om te mogen vaststellen dat ook de jongere generaties bezorgd zijn om het behoud van de natuur in hun regio en dat ze daar ook iets voor willen doen.”

 

 


 

Zwerfvuilactie rond Den Rooy

 

Vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei stroopten zaterdag de mouwen op. Ze merkten op dat rond het natuurgebied Den Rooy heel wat zwerfvuil lag. Daarom besloten ze de daad bij het woord te voeren en langs de Ulicotenseweg,  Heerle en de Lage Rooy het zwerfvuil op te ruimen. Op korte tijd verzamelden ze meer dan tien vuilniszakken zwerfvuil. Vooral blikjes, flessen, landbouwplastics en verpakkingsmateriaal vonden ze in de wegbermen. Een autovelg, restanten van een stoel en een jerrycan met onbekende inhoud maakten de hoop compleet. De stadsdiensten werden verwittigd met de vraag om het verzamelde afval te komen ophalen.

 


 

Buizerd van de Klapekster haalt het niet

 

Zondag werd een gekwetste buizerd binnengebracht in het Bezoekerscentrum De Klapekster. Vrijwilliger Geert Brosens ontfermde zich over het dier en bracht het samen met de mensen die de roofvogel vonden naar het Vogelopvangcentrum in Zundert. De vogel leek op krachten te komen, maar maandag kreeg Geert het spijtige bericht dat de buizerd overleden is. " De buizerd is in de loop van de dag overleden. Hij was erg zwak, was broodmager en had bloed in zijn snavel wat duidt op interne bloedingen. Toch bedankt voor het brengen..."

Mensen die gekwetste vogels of dieren vinden, kunnen er mee terecht in het Vogelopvangcentrum Zundert.  Meer info via deze link

 


.