Login

Afdelingsvergaderingen, ver van saai

 

Een "gewone" maandelijkse afdelingsvergadering van Natuurpunt Markvallei met maar liefst 20 deelnemers. Veel volk, dus inhoudelijk sterke verhalen, af en toe eens lachen, veel goesting en vooral vooruitkijken naar wat komen gaat. Veel dank voor jullie enthousiasme en gedrevenheid om de natuur in onze regio vooruit te helpen.

 

 


 

Meer natuur voor iedereen, ons memorandum voor de verkiezingen!

 

Meer natuur voor iedereen


Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018


Natuurpunt Markvallei stelt als doel dat onze gemeente in 2024 veel natuurrijker is. Alle vormen van groen, ook de wilde natuur en de biodiversiteit, moeten meer kansen krijgen. Het aantal inwoners in onze regio groeit, maar de verharde ruimte zit op haar limiet. Die uitdaging ligt niet alleen in de bebouwde omgeving, maar ook in een meer kwalitatieve open ruimte. Meer openbaar groen, beschermen van de beekvalleien en meer natuurkernen zijn een voorwaarde voor (het welzijn in) een groeiende regio. Ook moet onze gemeente zichzelf tegen 2024 beter beschermen tegen de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering.


Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn dat natuur, bos en groen voldoende ruimte krijgen en dat onze gemeente zijn ruimtelijk huiswerk in orde maakt: de structuurplanning en de uitvoeringsplannen moeten geschikte ruimtelijke ingrepen bevorderen en ongeschikte verhinderen. Als principe gaat Natuurpunt Markvallei ervan uit dat de natuur van iedereen is. ‘De natuur’, dat zijn wilde dieren en planten, ecosystemen en soorten. Iedere inwoner heeft er belang bij dat er in voldoende natuur, groen en bos is in de gemeente waar hij woont.
Natuurzorg is daarom ook een politieke zaak: in bepaalde situaties moet het bestuur kiezen en beslissingen nemen. Die keuzes zijn niet altijd gemakkelijk. Er is politieke moed nodig om resultaten te halen voor natuur, bos en groen. Natuurpunt Markvallei vraagt dan ook aan de politici om zich bij de stap van droom naar daad niet te laten vangen aan praktische bezwaren. Meer natuur moet voelbaar zijn op het terrein, niet in mooi geformuleerde toekomstplannen.
Het gaat voor Natuurpunt Markvallei trouwens niet om de natuur alleen. Tegen 2024 moet onze gemeente beslissende stappen zetten naar een duurzamer voedselvoorziening, bewoning, energiegebruik en mobiliteit en naar een klimaat-neutrale samenleving. De in dit memorandum uitgewerkte doelstellingen inzake groen, natuur, adaptatie en ruimte moeten in samenhang gezien worden met deze transitie. Een duurzaamheidsbeleid moet zowel verandering op het terrein als verandering in de geesten bewerkstelligen. Het toekomstige gemeentebestuur moet zich dan ook inspannen om de kennis en het inzicht van de bevolking op het vlak van maatregelen, beleidsplannen, instrumenten en processen te vergroten. Natuurpunt Markvallei pleit ervoor dat de gemeente nog meer dan voorheen inzet op betrokkenheid, sensibilisatie, openheid en co-creatie. Natuurpunt Markvallei wil daar alvast zijn steentje toe bijdragen.

Maart 2018
Natuurpunt Markvallei vzw
Kolonie 41
2323 Wortel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opening van de Kempentocht op 22 april

 

’t Merkske is één van de mooiste beekjes van Nederland en Vlaanderen. Het is niet verwonderlijk dat juist dit beekje zo gaaf is gebleven. Dit grensgebied was lange tijd een vergeten uithoek, zo ontsnapte het aan ingrepen van de mens en bleef dit unieke grensoverschrijdend beekdallandschap grotendeels behouden. Aansluitend ontplooit het Turnhouts Vennengebied zich als één groot waardevol natuurgebied met tal van schitterende vennen en paarse heide. Vennen met toepasselijke namen als de Klotteraard en het Zwart Water behoren tot de mooiste van de Noorderkempen.
Deze groene gordel van de Vallei van het Merkske en het Vennengebied omarmen het historisch erfgoedlandschap van de “Koloniën van Weldadigheid”. Zelden vind je zo’n geslaagde mix van natuur en erfgoed als in de Kempense Kolonies van Merksplas en Wortel. Dit uitzonderlijk Kempens decor van bossen, weiden, akkers en vennen en erfgoed is voor wandelaar en natuurliefhebber de ideale plek om tot rust te komen. Genoeg ingrediënten om er een prachtig wandelpad in aan te leggen.

Cursus dagvlinders, er zijn nog plaatsen vrij!

 

Vlinders staan bekend als vrolijke fladderaars. Wie houdt er niet van vlinders? Wie een beetje oog heeft voor deze sierlijke insecten, merkt al snel dat zelfs in een eenvoudige tuin verschillende vlindersoorten voorkomen. Deze cursus leert je aan de hand van interactieve lessen én een excursie in het veld vlinders herkennen. Ook hun leefwijze komt uitgebreid aan bod. Bovendien geven we tips om jouw tuin of natuurgebied vlindervriendelijk te maken.

 

 

Meer info >>>>>>


 

Aankoop perceel natuur in de Aschputten!

 

Natuurpunt Markvallei meldt de aankoop van een klein perceel natuur in het gebied "De Aschputten" in Meer. Het gaat om een perceel bos met een oppervlakte van negenenveertig are vijfendertig centiare (49a 35ca).
Op het stuk grond staan drogere dennenbossen met ondergroei van vooral Amerikaanse vogelkers, pontische rhododendron (beperkt) en inheemse bomen en struiken. De aankoop van dit perceel maakt het mogelijk enkele percelen die Natuurpunt Markvallei al in eigendom heeft met mekaar te verbinden. De afdeling heeft met Leadermiddelen in de Aschputten een wandelpad met bebording en knuppelpad gerealiseerd. Het is een vrij onaangetast gebied dat vooral beheerd wordt door de
vrijwilligers van het beheerteam van de afdeling. Exotenbestrijding, hakhoutbeheer van houtkanten, het vrij maaien van het wandelpad, gidsen van groepen … De beemden worden gemaaid, gehooid en begraasd door bevriende landbouwers. Vlakbij recreatiedomein De Mosten bieden de Aschputten de bezoekers ook de mogelijkheid de natuur in te trekken.


 

Switch to Desktop Version