• beheerswerken
 • fotowerkgroep
 • klapekster nancy
 • klapekster
 • klimaatmars
 • klimaatmars1
 • nieuwjaarswandeling
 • nieuwjaarswandeling1
 • vlinderwandeling

Ongerustheid over mega-stallen neemt toe

Vertegenwoordigers van Natuurpunt, afdeling Markvallei, kregen de gelegenheid om tijdens de bestuursvergadering van het waterschap Brabantse Delta, hun visie over de inplanting van mega-stallen in de vallei van het Merkske te komen toelichten. De plannen om in deze ongeschonden beekvallei twee compleet nieuwe industriële kippenbedrijven op te richten, stuiten in Hoogstraten al langer op protest omwille van de aantasting van het nog open landschap en de grote natuurwaarden in het gebied.
Bij het Nederlandse waterschap vond men in ieder geval gehoor, temeer omdat in Nederland zelf kort voordien een grote mesttank scheurde en het drijfmest in het Merkske dreigde terecht te komen. Een scenario dat Natuurpunt ook in Hoogstraten vreest.
De stap naar Brabantse Delta is niet onverwacht. De Nederlandse waterschappen Brabantse Delta en de Dommel hebben immers met de provincie Antwerpen en de VMM in 2015 een samenwerkingscharter ondertekend over het operationele waterbeheer van grensoverschrijdende en grensvormende beken en rivieren, waaronder het Merkske.
De zorg om grensrivier en natuurgebied het Merkske is groot. Er worden vijf megakippenstallen gepland aan Vlaamse kant van de rivier. Het gaat om twee bedrijven met in totaal vijf kippenstallen voor meer dan 100.000 kippen. De stallen worden vlak naast ’t Merkske gebouwd. Dat houdt risico’s in voor grote hoeveelheden vervuild afvalwater die rechtstreeks of onrechtstreeks het water in kunnen stromen. De vergunning voor deze mega-kippenstallen is toegekend, maar Natuurpunt Markvallei gaat in hoger beroep om schorsing en vernietiging te vragen. Bovendien kreeg men bij de Provincie Noord-Brabant te horen dat de provincie Noord-Brabant overleg pleegde met de provincie Antwerpen. Daaruit bleek dat deze aanvraag nu vergund zou worden mits enkele bijkomende voorwaarden. De Provincie Antwerpen had in dit overleg beloofd dat er geen uitbreidingen zouden vergund worden in de toekomst.

De bestuurders van waterschap Brabantse Delta waren het eenstemmig eens met deze analyse. Dijkgraaf Carla Moonen van Brabantse Delta deed daarom een aantal toezeggingen aan de vertegenwoordiging van Natuurpunt Markvallei. Ze gaat binnen twee maanden op bezoek bij de provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Daar wil ze een set heldere afspraken maken over de controle op de vergunningen en over het toezicht op de waterkwaliteit.
De bezorgdheden worden ernstig genomen, men wil snel handelen.

Steun Den Rooy samen met Den Rooye Lantaarn

Vier gegidste wandelingen in natuurgebied Den Rooy 

 • 5 euro per persoon
 • ten voordele van team Den Rooye lantaarn dat deelneemt aan Expeditie Natuurpunt 2017
 • volledige opbrengst gaat naar natuurgebied Den Rooy

Wij zijn 6 leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool in Hoogstraten. Dat we natuur en bewegen belangrijk vinden, moeten we jullie vast niet vertellen. Met deze uitdaging vinden we het dan ook super dat we beiden kunnen combineren.


Dit jaar staat het jaarthema in onze school in het teken van beweging met het thema "Spring vooruit". Gedurende het schooljaar gaan de leerlingen een reeks uitdagingen aan die ze tot een goed einde proberen te brengen. Als schoolteam konden we zelf natuurlijk ook niet stil blijven zitten. Daarom gaat een deel van het schoolteam de uitdaging aan om 260 km te fietsen voor het natuurgebied "Den Rooy"


We kunnen dit niet zonder jullie hulp!

 

Door massaal te sponsoren, steunen jullie niet alleen het natuurgebied "Den Rooy", maar laten jullie ook zien dat jullie vertrouwen hebben in ons team.


Alvast bedankt! Ann, Joyce, Annelot, Lien, Joeri en Koen


Beleef de nacht in het bos zaterdag 11 maart om 19.00 u
Een wandeling met gidsen door Natuurgebied Den Rooy in de nacht. Beleef de duisternis en luister naar de geluiden in het bos.
Breng je zaklamp mee.
5 euro per deelnemer
Om 19.00 u aan de parking van Den Rooy, Ulicotenseweg Meerle

Gedichtenwandeling zondag 9 april om 14.00 u
Gedichten over het begin van de eerste wereldoorlog . Een verschillende kijk van dichters van over de hele wereld op de gruwel van de Grote Oorlog.
5 euro per deelnemer
Om 14.00 u aan de parking van Den Rooy, Ulicotenseweg Meerle

Vroege vogelwandeling zondag 14 mei om 06.00 u
Met een gids wandel je door het natuurgebied. Hij maakt je wegwijs in de zang en het leven van de vogels.
5 euro per deelnemer
Om 06.00 u aan de parking van Den Rooy, Ulicotenseweg Meerle

Bomenwandeling zondag 11 juni om 14.00 u
Een gids neemt je mee door het natuurgebied en vertelt Verhalen en weetjes over de bomen en struiken die er groeien.
5 euro per deelnemer
Om 14.00 u aan de parking van Den Rooy, Ulicotenseweg Meerle

De Mark mag terug kronkelen

... maar voorlopig alleen nog maar in Nederland. De Vereniging Markdal, een beweging die van onderuit is gestart, timmert aan de weg en boekt prachtige resultaten. "De Vereniging" Markdal duurzaam en vitaal" is opgericht om van het Markdal ten zuiden van Breda een gebied te maken waarin ecologie, economie en samenleving in evenwicht zijn. De vereniging streeft naar een levendig Markdal waar volop ruimte is voor natuur en water, waar men graag wandelt en fietst en waar tegelijkertijd een goede boterham verdiend kan worden.

Op zaterdag 4 februari komt de Vereniging Markdal ons vertellen wat er op til is ten noorden van ons werkingsgebied, een inspirerend verhaal met veel kansen voor natuur.

Aanleiding voor hun komst is onze Algemene Vergadering. We starten om 20 uur in het Bezoekerscentrum De Klapekster. Na het formele gedeelte en een drankje is het de beurt aan onze noorderburen. Ook zo nieuwsgierig naar ons en hun verhaal? Zie dat je er zeker bij bent!

900ste gezin sluit zich aan bij Natuurpunt Markvallei

Net voor het jaareinde kan Natuurpunt Markvallei melden dat het negenhonderdste gezin zich bij de Natuurpuntafdeling heeft aangesloten. De laatste maanden steeg het ledenaantal bijzonder snel.

Het gezin van Ludo Van Rompay en Lief Cornelissen uit Hoogstraten kreeg uit handen van Chris van Boxel, coördinator van het Bezoekerscentrum De Klapekster, een geschenkenmand aangeboden. "Het is onze manier om aan te tonen dat we bijzonder blij zijn. De interesse voor onze vereniging en het werk dat we verzetten doet deugd."

In de nationale media is het nieuws je wellicht niet ontgaan dat Natuurpunt in Vlaanderen op het einde van 2016 meer dan honderdduizend aangesloten gezinnen telt. Dat betekent dat de natuurvereniging sinds haar ontstaan in 2001 haar ledenaantal verdubbelde. Natuurpunt Markvallei doet zelfs nog beter.

In 2003 telde de afdeling 169 aangesloten gezinnen in onze regio, op het einde van 2016 zijn dat er negenhonderd. De groei is vrij constant. Elk jaar kon Natuurpunt Markvallei een aangroei van ongeveer tien procent optekenen. Dat is in 2016 ook zo. Voorzitter Drej Oomen: “We denken al een tijdje dat we stilaan aan de grens van onze groei zitten, maar het tegendeel wordt bewezen. Natuur is een belangrijk thema, dat mensen echt bezighoudt. Sinds kort kunnen we onze inspanningen, en die van onze voorgangers, verzilveren. We maken het verschil op het terrein en mensen zien dat we wel degelijk in staat zijn het tij te keren. We bieden de mensen hoop. Mensen willen deel uitmaken van die vereniging die langzaam maar zeker verandering op gang brengt.”

“We brengen dan ook een positief verhaal. Steeds meer mensen sluiten zich aan en willen daarnaast ook een bijdrage leveren. Dat kan op heel uiteenlopende manieren. Sommigen houden van werk in de natuur, anderen gooien zich op de administratie, staan de mensen te woord in de Klapekster, werken in de tuin, maken een tijdschrift, verdiepen zich in wetteksten, inventariseren planten en dieren, leiden wandelingen, ... Eigenlijk kan iedereen in onze vereniging terecht. En heb je geen zin in dat alles, mag je er ook gewoon bij horen door lid te worden..”

Duizend aangesloten gezinnen is geen streefdoel, maar je voelt dat ook dit aantal binnen het bereik van Natuurpunt Markvallei ligt.

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.