De Rooy Bizzeme ronden af op 27 638 euro

De Rooy Bizzeme, de twee teams die dit weekend deelnamen aan Expeditie Natuurpunt hebben hun tochten naar goed vermogen tot een goed einde gebracht. Vandaag kwamen ze samen met een 70-tal andere teams aan in Mechelen. Ze schieten ook meteen de hoofdvogel af. Beide teams zamelden 27 638 euro in, het meeste van alle deelnemers. Dit geld zal gebruikt worden om de restfinanciering voor de aankopen van natuurgebieden in de Markvallei mee te  bekostigen. Proficiat en DANKJEWEL!

Multiculturele wandeling

Zaterdag vond de try-out plaats van een groep natuurgidsen-in-opleiding. De gidsen in spe volgen de cursus natuurgids van Natuurpunt Markvallei. Ze werkten een multiculturele wandeling uit voor Wortel Kolonie. Een enthousiaste groep mensen met totaal andere achtergronden namen deel en maakten kennis met de natuur en de geschiedenis van één van onze mooiste natuurgebieden. Het enthousiasme was groot en de initiatiefnemers zijn er vast van overtuigd om dergelijke wandelingen voortaan meer aan te bieden. Elk seizoen willen ze mensen met andere culturele achtergronden uitnodigen om aan een dergelijke wandeling deel te nemen. De verwondering voor de natuur smeedt banden en is een handig middel om met elkaar te leren communiceren in het Nederlands.

Deze diashow vereist JavaScript.

Recyclage levert bomen op

Natuurpunt Markvallei doet al enkele jaren mee aan het recyclageproject van Natuurpunt en Out of Use.  In de Klapekster mag je oude laptops en gsm-toestellen binnenbrengen. In een speciale box worden die spullen bijgehouden en nadien door Out of Use gerecycleerd. In ruil voor deze, toch normale gang van zaken, schenkt Out of Use bomen. De inzamelactie ‘Recycleren voor Natuurpunt’ zorgde in De Klapekster voor 262 niet-herbruikbare gsm’s  (= 65 bomen) en 3 laptops (= 3 bomen ).  Intussen namen meer dan 80 bedrijven deel en hebben we al meer dan 5000 nieuwe bomen geplant. 

 

Knopbies in de Lange Goren

Donderdagavond werd weer een parel van een plantensoort gevonden in de vallei van de Mark (Zundert). De plantenwerkgroep van Natuurpunt Markvallei vond in de Lange Gooren  knopbies (ineens een nieuwe soort voor de Markvallei)!
Het betreffende perceel stond vol soorten gebonden aan kalkrijk grondwater (kalkrijke kwel): blonde zegge, zeegroene zegge, draadzegge, vlottende bies, teer guichelheil, pilvaren, etc … .
Hopelijk zal de droogte niet nog een jaar duren want het perceel stond nu al veel droger dan zou mogen zijn voor dit soort van topvegetaties (en de zomer moet nog beginnen). Jammer dat op honderd meter verder in Vlaanderen (Meer, Hoogstraten) volop serres en zeer intensieve landbouw aanwezig is (het zogenaamde inzijggebied). Dit inzijggebied is essentieel voor behoud van de kwelstromen naar lager gelegen gebieden.

Knopbies