• beheerswerken
 • fotowerkgroep
 • klapekster nancy
 • klapekster
 • klimaatmars
 • klimaatmars1
 • nieuwjaarswandeling
 • nieuwjaarswandeling1
 • vlinderwandeling

Duiding bij gemeenteraad van maandag laatstleden

We verduidelijken graag even een paar dingen in verband met de gemeenteraad van maandag. Natuurpunt wil waken over de haaldbaarheid van haar missie. Subsidies krijgen is mooi, maar niet ten koste van onze eigen doelstellingen.

Natuurpunt gaat niet akkoord met extra subsidieregels Den Rooy (Het Laatste Nieuws)

Het stadsbestuur van Hoogstraten wil de subsidie van 88.000 euro voor de aankoop van Den Rooy toekennen, maar eigenaar Natuurpunt Markvallei gaat niet langer akkoord met de extra voorwaarden die opgelegd worden.

Opnieuw commotie op de gemeenteraad over de subsidieaanvraag van Natuurpunt. De natuurvereniging kocht in 2015 een aantal gronden aan in de vallei van het Merkske, nu gekend als natuurgebied Den Rooy. Bij de aankoop rekende Natuurpunt op de 10% subsidie die de stad zou moeten betalen. Dat staat in een subsidiereglement dat Hoogstraten goedkeurde in 2003. "We hebben op de gemeenteraad van maandag de subsidie ook goedgekeurd onder de voorwaarden zoals die met Natuurpunt besproken werden begin deze maand", bevestigt schepen Ward Baets. "Voor ons kan die ook doorgaan zoals afgesproken, maar Natuurpunt heeft zich blijkbaar bedacht."

Natuurpunt liet weten dat ze niet akkoord kunnen gaan met alle voorwaarden die opgelegd worden. "We hadden inderdaad een engagementsverklaring, waarin wij enkele extra voorwaarden aanbrachten. Maar dat is een engagement, geen regels om dan later te zeggen dat we ons er niet aan houden", meent voorzitter Drej Oomen van Natuurpunt Markvallei. "We willen nog niet resoluut 'neen' zeggen, maar eerst alles nog eens bekijken. Toch willen we ons hier ook niet mee vastzetten zodat we later bepaalde beheerswerken niet zouden mogen uitvoeren omdat de omliggende landbouwers er niet mee akkoord zijn." (DVGT)

HLN

Duiding.

1. Er werden door Natuurpunt twee subsidiedossiers ingediend voor aankoop van gronden zoals bepaald in het gemeentelijk reglement : één voor een beemd in de Vallei van het Merkske en één voor de aankoop van het natuurgebied den Rooy.

2. Wat de subsidie voor aankoop van de beemd in de Vallei van het Merkske betreft, weten we nog nergens van. Naar het schijnt wil het stadsbestuur deze niet goedkeuren. Of dit klopt, weten we niet maar hiermee zijn we alleszins niet akkoord.

3. Wat betreft de subsidie voor de aankoop van natuurgebied den Rooy heeft Natuurpunt Markvallei zich geëngageerd tot een verder overleg rond een toekomstvisie voor dit natuurgebied zoals openstelling wandelpad en behoud en versterking van de natuurwaarden. De natuur moet hier worden beheerd volgens een uitgewerkt beheerplan. Dit staat immers ingeschreven in het gemeentelijk reglement: “de aankoop van natuurgebieden door terreinbeherende verenigingen zoals Natuurpunt is het beste instrument voor het behoud en beheer van het natuurlijk ecologisch patrimonium in onze gemeente”. Hier hebben wij ons toe verbonden.

Het stadsbestuur heeft echter de uitkomst van het toekomstig overleg verbonden aan de mogelijkheid om de toegekende subsidies terug te vragen en dit is eigenaardig. Het is enerzijds niet bevorderlijk voor een wederzijds inzet van Stad en Natuurpunt Markvallei bij het beheer en de ontwikkeling van natuur in Hoogstraten, anderzijds werd de mogelijkheid tot terugvordering niet overeengekomen in het engagement met het schepencollege van Hoogstraten. 

Naast het recht tot terugvordering zijn in het gemeentebesluit nog een aantal elementen opgenomen waarover niet was gesproken tussen een afvaardiging van Natuurpunt en het Schepencollege. Daarom heeft Natuurpunt Markvallei aan de gemeenteraad gevraagd ons eerst meer toelichting te geven en voorlopig de subsidie nog niet toe te kennen tot hier meer duidelijk over is. Om die reden vroegen we om een beslissing nog uit te stellen tot februari/maart 2017. Een voorstel dat door de fracties van Anders en Hoogstraten Leeft terecht werd ondersteund en voorgelegd aan de gemeenteraad.  Helaas heeft de meerderheid (CD&V en NVA) niet gekozen voor verder overleg en uitleg over het in laatste instantie nog eenzijdig gewijzigd voorstel.

Natuurpunt Markvallei betreurt dit want:  ” de subsidiëring van erkende terreinbeherende natuurverenigingen zoals Natuurpunt is voor de stad Hoogstraten de financieel meest voordelige en eenvoudigste optie om deze ecologische waardevolle gebieden te bewaren”, zo stelt het gemeentelijk reglement terecht. Het is immers Natuurpunt Markvallei die het volledige beheer hier op zich neemt en ondertussen in Den Rooy zorgde voor een mooi en avontuurlijk wandelpad met bruggen en banken dat sinds oktober permanent toegankelijk is  voor alle burgers. 

Duivelskuil voor de lens

 

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 18 december een foto-uitstap naar de Duivelskuil in Sint Jozef Rijkevorsel. Om 9 uur verzamelen geïnteresseerden aan de brug in Sint Jozef. Van daaruit gaat de tocht naar de Duivelskuil, op zoek naar boeiende foto-onderwerpen. De oude kleiputten in natuurdomein Eksterheide en aangrenzend Vlaams natuurreservaat Duivelskuil trekken verschillende watervogels aan. Je kan ze bewonderen vanuit de kijkhutten. Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bijna 900 aangesloten gezinnen in onze afdeling

Op een zucht van het jaareinde maken we stilaan de balans op van een bewogen Natuurpuntjaar. De opening van het natuurgebied Den Rooy nog vers in ons geheugen en de sloophamer in de aanslag voor de herinrchting van ons bezoekerscentrum, werpen we ook een blik op het aantal aangesloten gezinnen in onze afdeling. De teller staat op enkele eenheden van NEGENHONDERD. 

Mensen begrijpen, zeker nu we ook op het terrein resultaten beginnen zien, dat Natuurpunt wel degelijk het verschil kan maken. Om dat te kunnen realiseren hebben we echter de steun van heel veel mensen nodig. Daarom deze oproep om, als je nog geen lid bent, zeker lid te worden van onze vereniging. Het kost je 27 euro per jaar en geeft je recht op vier nationale en vier lokale, mooi verzorgde tijdschriften. Maar vooral, met jouw steun, klinkt onze stem overal luider.

Lid word je via deze link.

Is al dat digitale gedoe niet zo je ding, kom dan gewoon naar bezoekerscentrum De Klapekster. Daar maakt men het met veel plezier voor je in orde. Je krijgt er nog een gratis drankje bovenop.

Ecuador en de Galapagos Eilanden

 

Op vrijdag 16 december organiseert Natuurpunt Markvalei een lezing over de reis van Riet en Lut naar Ecuador en de Galapagos Eilanden. De lezing is gratis en begint om 20 uur in het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel.
Na een aantal dagen het binnenland van Ecuador te doorkruisen, was het hoogtepunt van deze reis, het bezoek aan de Galapagos Archipel. We citeren graag de woorden van Charles Darwin: de natuurlijke geschiedenis van deze eilanden is zeer bijzonder, “Galapagos lijkt wel een wereld op zich”. Het planten- en dierenleven op de eilanden is uniek in de wereld. Een bijzondere ervaring is de onbevreesde omgang van de dieren met de mens.
Deze unieke belevenis willen we graag met jullie delen aan de hand van onze fotolezing.
Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Natuurpunt Markvallei gesteund door burgerinitiatief

Maandag 28 november behandelde de gemeenteraad van Hoogstraten het verzoekschrift van 579 burgers in verband met de betoelaging van de aankoop van gronden voor natuur in Hoogstraten door Natuurpunt. Alle fracties hadden lof voor het werk van Natuurpunt Markvallei. Maar de uiteindelijke beslissing over de betoelaging valt op 19 december. We roepen iedereen op om op deze raadzitting aanwezig te zijn en op die manier onze gerechtvaardigde vraag mee te ondersteunen.

De gemeenteraadsfracties spraken allemaal hun lof uit over de realisatie van Natuurpunt in het natuurgebied Den Rooy. Natuurpunt Markvallei wil echter aanspraak maken op de toelage die volgt uit een in 2003 genomen gemeenteraadsbeslissing. Hierin werd opgenomen dat tien procent van de aankoopsom en de daaraan gebonden onkosten voor gronden die voor natuur worden voorbehouden kunnen betoelaagd worden door de gemeente. 

De maatschappelijke functie van het gebied was vroeger nihil (privaat en enkel toegankelijk op verzoek en mits akkoord). Nu is het gebied aangekocht door Natuurpunt om als natuurgebied te worden ontwikkeld (natuurbehoud, -ontwikkeling en –beheer). Dit is de nieuwe maatschappelijke functie en beantwoordt volledig aan de doelstelling van het gemeentelijk reglement voor de ondersteuning van natuurgebieden.

 • de noodzaak om ecologisch waardevolle gebieden te beschermen
 • aankoop door terreinbeherende natuurverenigingen is het beste instrument voor behoud en beheer van het natuurlijk ecologisch patrimonium en de meest ecologisch kwetsbare gebieden
 • goed beheer van natuurgebieden zorgt ervoor dat de biodiversiteit behouden blijft en zelfs wordt verhoogd.
 • subsidiëring van deze terreinbeherende natuurvereniging is voor de gemeente financieel de meest voordelige en eenvoudige optie om deze ecologische waardevolle gebieden te  bewaren.

Het hoofddoel is dus natuurbehoud en –beheer. Natuurpunt Markvallei richtte een volledig nieuw openbaar natuurwandelpad in. Er werd ook een educatieve wandelfolder uitgegeven en in het wandelgebied plaatsten vrijwilligers infoborden, bruggen, belevingselementen, rustbanken en picnictafels. Dit werd volledig gefinancierd door de lokale afdeling. En het nieuw onverhard wandelpad werd geïntegreerd in het wandelknooppuntennetwerk Kempische Kolonies. Vandaag werd hiermee al een heel grote stap gezet naar een ruimere toegankelijkheid voor onze inwoners (tegenover het verleden). Dit initiatief van Natuurpunt wordt door onze burgers enorm gewaardeerd.

Het schepencollege zal met een voorstel naar de gemeenteraad komen op 19 december. Hierover heeft al een overleg plaatsgevonden tussen het college en enkele bestuursleden van Natuurpunt Markvallei.