• beheerswerken
  • fotowerkgroep
  • klapekster nancy
  • klapekster
  • klimaatmars
  • klimaatmars1
  • nieuwjaarswandeling
  • nieuwjaarswandeling1
  • vlinderwandeling

900ste gezin sluit zich aan bij Natuurpunt Markvallei

Net voor het jaareinde kan Natuurpunt Markvallei melden dat het negenhonderdste gezin zich bij de Natuurpuntafdeling heeft aangesloten. De laatste maanden steeg het ledenaantal bijzonder snel.

Het gezin van Ludo Van Rompay en Lief Cornelissen uit Hoogstraten kreeg uit handen van Chris van Boxel, coördinator van het Bezoekerscentrum De Klapekster, een geschenkenmand aangeboden. "Het is onze manier om aan te tonen dat we bijzonder blij zijn. De interesse voor onze vereniging en het werk dat we verzetten doet deugd."

In de nationale media is het nieuws je wellicht niet ontgaan dat Natuurpunt in Vlaanderen op het einde van 2016 meer dan honderdduizend aangesloten gezinnen telt. Dat betekent dat de natuurvereniging sinds haar ontstaan in 2001 haar ledenaantal verdubbelde. Natuurpunt Markvallei doet zelfs nog beter.

In 2003 telde de afdeling 169 aangesloten gezinnen in onze regio, op het einde van 2016 zijn dat er negenhonderd. De groei is vrij constant. Elk jaar kon Natuurpunt Markvallei een aangroei van ongeveer tien procent optekenen. Dat is in 2016 ook zo. Voorzitter Drej Oomen: “We denken al een tijdje dat we stilaan aan de grens van onze groei zitten, maar het tegendeel wordt bewezen. Natuur is een belangrijk thema, dat mensen echt bezighoudt. Sinds kort kunnen we onze inspanningen, en die van onze voorgangers, verzilveren. We maken het verschil op het terrein en mensen zien dat we wel degelijk in staat zijn het tij te keren. We bieden de mensen hoop. Mensen willen deel uitmaken van die vereniging die langzaam maar zeker verandering op gang brengt.”

“We brengen dan ook een positief verhaal. Steeds meer mensen sluiten zich aan en willen daarnaast ook een bijdrage leveren. Dat kan op heel uiteenlopende manieren. Sommigen houden van werk in de natuur, anderen gooien zich op de administratie, staan de mensen te woord in de Klapekster, werken in de tuin, maken een tijdschrift, verdiepen zich in wetteksten, inventariseren planten en dieren, leiden wandelingen, ... Eigenlijk kan iedereen in onze vereniging terecht. En heb je geen zin in dat alles, mag je er ook gewoon bij horen door lid te worden..”

Duizend aangesloten gezinnen is geen streefdoel, maar je voelt dat ook dit aantal binnen het bereik van Natuurpunt Markvallei ligt.

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Duiding bij gemeenteraad van maandag laatstleden

We verduidelijken graag even een paar dingen in verband met de gemeenteraad van maandag. Natuurpunt wil waken over de haaldbaarheid van haar missie. Subsidies krijgen is mooi, maar niet ten koste van onze eigen doelstellingen.

Natuurpunt gaat niet akkoord met extra subsidieregels Den Rooy (Het Laatste Nieuws)

Het stadsbestuur van Hoogstraten wil de subsidie van 88.000 euro voor de aankoop van Den Rooy toekennen, maar eigenaar Natuurpunt Markvallei gaat niet langer akkoord met de extra voorwaarden die opgelegd worden.

Opnieuw commotie op de gemeenteraad over de subsidieaanvraag van Natuurpunt. De natuurvereniging kocht in 2015 een aantal gronden aan in de vallei van het Merkske, nu gekend als natuurgebied Den Rooy. Bij de aankoop rekende Natuurpunt op de 10% subsidie die de stad zou moeten betalen. Dat staat in een subsidiereglement dat Hoogstraten goedkeurde in 2003. "We hebben op de gemeenteraad van maandag de subsidie ook goedgekeurd onder de voorwaarden zoals die met Natuurpunt besproken werden begin deze maand", bevestigt schepen Ward Baets. "Voor ons kan die ook doorgaan zoals afgesproken, maar Natuurpunt heeft zich blijkbaar bedacht."

Natuurpunt liet weten dat ze niet akkoord kunnen gaan met alle voorwaarden die opgelegd worden. "We hadden inderdaad een engagementsverklaring, waarin wij enkele extra voorwaarden aanbrachten. Maar dat is een engagement, geen regels om dan later te zeggen dat we ons er niet aan houden", meent voorzitter Drej Oomen van Natuurpunt Markvallei. "We willen nog niet resoluut 'neen' zeggen, maar eerst alles nog eens bekijken. Toch willen we ons hier ook niet mee vastzetten zodat we later bepaalde beheerswerken niet zouden mogen uitvoeren omdat de omliggende landbouwers er niet mee akkoord zijn." (DVGT)

HLN

Duiding.

1. Er werden door Natuurpunt twee subsidiedossiers ingediend voor aankoop van gronden zoals bepaald in het gemeentelijk reglement : één voor een beemd in de Vallei van het Merkske en één voor de aankoop van het natuurgebied den Rooy.

2. Wat de subsidie voor aankoop van de beemd in de Vallei van het Merkske betreft, weten we nog nergens van. Naar het schijnt wil het stadsbestuur deze niet goedkeuren. Of dit klopt, weten we niet maar hiermee zijn we alleszins niet akkoord.

3. Wat betreft de subsidie voor de aankoop van natuurgebied den Rooy heeft Natuurpunt Markvallei zich geëngageerd tot een verder overleg rond een toekomstvisie voor dit natuurgebied zoals openstelling wandelpad en behoud en versterking van de natuurwaarden. De natuur moet hier worden beheerd volgens een uitgewerkt beheerplan. Dit staat immers ingeschreven in het gemeentelijk reglement: “de aankoop van natuurgebieden door terreinbeherende verenigingen zoals Natuurpunt is het beste instrument voor het behoud en beheer van het natuurlijk ecologisch patrimonium in onze gemeente”. Hier hebben wij ons toe verbonden.

Het stadsbestuur heeft echter de uitkomst van het toekomstig overleg verbonden aan de mogelijkheid om de toegekende subsidies terug te vragen en dit is eigenaardig. Het is enerzijds niet bevorderlijk voor een wederzijds inzet van Stad en Natuurpunt Markvallei bij het beheer en de ontwikkeling van natuur in Hoogstraten, anderzijds werd de mogelijkheid tot terugvordering niet overeengekomen in het engagement met het schepencollege van Hoogstraten. 

Naast het recht tot terugvordering zijn in het gemeentebesluit nog een aantal elementen opgenomen waarover niet was gesproken tussen een afvaardiging van Natuurpunt en het Schepencollege. Daarom heeft Natuurpunt Markvallei aan de gemeenteraad gevraagd ons eerst meer toelichting te geven en voorlopig de subsidie nog niet toe te kennen tot hier meer duidelijk over is. Om die reden vroegen we om een beslissing nog uit te stellen tot februari/maart 2017. Een voorstel dat door de fracties van Anders en Hoogstraten Leeft terecht werd ondersteund en voorgelegd aan de gemeenteraad.  Helaas heeft de meerderheid (CD&V en NVA) niet gekozen voor verder overleg en uitleg over het in laatste instantie nog eenzijdig gewijzigd voorstel.

Natuurpunt Markvallei betreurt dit want:  ” de subsidiëring van erkende terreinbeherende natuurverenigingen zoals Natuurpunt is voor de stad Hoogstraten de financieel meest voordelige en eenvoudigste optie om deze ecologische waardevolle gebieden te bewaren”, zo stelt het gemeentelijk reglement terecht. Het is immers Natuurpunt Markvallei die het volledige beheer hier op zich neemt en ondertussen in Den Rooy zorgde voor een mooi en avontuurlijk wandelpad met bruggen en banken dat sinds oktober permanent toegankelijk is  voor alle burgers. 

Duivelskuil voor de lens

 

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 18 december een foto-uitstap naar de Duivelskuil in Sint Jozef Rijkevorsel. Om 9 uur verzamelen geïnteresseerden aan de brug in Sint Jozef. Van daaruit gaat de tocht naar de Duivelskuil, op zoek naar boeiende foto-onderwerpen. De oude kleiputten in natuurdomein Eksterheide en aangrenzend Vlaams natuurreservaat Duivelskuil trekken verschillende watervogels aan. Je kan ze bewonderen vanuit de kijkhutten. Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bijna 900 aangesloten gezinnen in onze afdeling

Op een zucht van het jaareinde maken we stilaan de balans op van een bewogen Natuurpuntjaar. De opening van het natuurgebied Den Rooy nog vers in ons geheugen en de sloophamer in de aanslag voor de herinrchting van ons bezoekerscentrum, werpen we ook een blik op het aantal aangesloten gezinnen in onze afdeling. De teller staat op enkele eenheden van NEGENHONDERD. 

Mensen begrijpen, zeker nu we ook op het terrein resultaten beginnen zien, dat Natuurpunt wel degelijk het verschil kan maken. Om dat te kunnen realiseren hebben we echter de steun van heel veel mensen nodig. Daarom deze oproep om, als je nog geen lid bent, zeker lid te worden van onze vereniging. Het kost je 27 euro per jaar en geeft je recht op vier nationale en vier lokale, mooi verzorgde tijdschriften. Maar vooral, met jouw steun, klinkt onze stem overal luider.

Lid word je via deze link.

Is al dat digitale gedoe niet zo je ding, kom dan gewoon naar bezoekerscentrum De Klapekster. Daar maakt men het met veel plezier voor je in orde. Je krijgt er nog een gratis drankje bovenop.

Ecuador en de Galapagos Eilanden

 

Op vrijdag 16 december organiseert Natuurpunt Markvalei een lezing over de reis van Riet en Lut naar Ecuador en de Galapagos Eilanden. De lezing is gratis en begint om 20 uur in het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel.
Na een aantal dagen het binnenland van Ecuador te doorkruisen, was het hoogtepunt van deze reis, het bezoek aan de Galapagos Archipel. We citeren graag de woorden van Charles Darwin: de natuurlijke geschiedenis van deze eilanden is zeer bijzonder, “Galapagos lijkt wel een wereld op zich”. Het planten- en dierenleven op de eilanden is uniek in de wereld. Een bijzondere ervaring is de onbevreesde omgang van de dieren met de mens.
Deze unieke belevenis willen we graag met jullie delen aan de hand van onze fotolezing.
Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.