• beheerswerken
 • fotowerkgroep
 • klapekster nancy
 • klapekster
 • klimaatmars
 • klimaatmars1
 • nieuwjaarswandeling
 • nieuwjaarswandeling1
 • vlinderwandeling

Natuurpunt Markvallei gesteund door burgerinitiatief

Maandag 28 november behandelde de gemeenteraad van Hoogstraten het verzoekschrift van 579 burgers in verband met de betoelaging van de aankoop van gronden voor natuur in Hoogstraten door Natuurpunt. Alle fracties hadden lof voor het werk van Natuurpunt Markvallei. Maar de uiteindelijke beslissing over de betoelaging valt op 19 december. We roepen iedereen op om op deze raadzitting aanwezig te zijn en op die manier onze gerechtvaardigde vraag mee te ondersteunen.

De gemeenteraadsfracties spraken allemaal hun lof uit over de realisatie van Natuurpunt in het natuurgebied Den Rooy. Natuurpunt Markvallei wil echter aanspraak maken op de toelage die volgt uit een in 2003 genomen gemeenteraadsbeslissing. Hierin werd opgenomen dat tien procent van de aankoopsom en de daaraan gebonden onkosten voor gronden die voor natuur worden voorbehouden kunnen betoelaagd worden door de gemeente. 

De maatschappelijke functie van het gebied was vroeger nihil (privaat en enkel toegankelijk op verzoek en mits akkoord). Nu is het gebied aangekocht door Natuurpunt om als natuurgebied te worden ontwikkeld (natuurbehoud, -ontwikkeling en –beheer). Dit is de nieuwe maatschappelijke functie en beantwoordt volledig aan de doelstelling van het gemeentelijk reglement voor de ondersteuning van natuurgebieden.

 • de noodzaak om ecologisch waardevolle gebieden te beschermen
 • aankoop door terreinbeherende natuurverenigingen is het beste instrument voor behoud en beheer van het natuurlijk ecologisch patrimonium en de meest ecologisch kwetsbare gebieden
 • goed beheer van natuurgebieden zorgt ervoor dat de biodiversiteit behouden blijft en zelfs wordt verhoogd.
 • subsidiëring van deze terreinbeherende natuurvereniging is voor de gemeente financieel de meest voordelige en eenvoudige optie om deze ecologische waardevolle gebieden te  bewaren.

Het hoofddoel is dus natuurbehoud en –beheer. Natuurpunt Markvallei richtte een volledig nieuw openbaar natuurwandelpad in. Er werd ook een educatieve wandelfolder uitgegeven en in het wandelgebied plaatsten vrijwilligers infoborden, bruggen, belevingselementen, rustbanken en picnictafels. Dit werd volledig gefinancierd door de lokale afdeling. En het nieuw onverhard wandelpad werd geïntegreerd in het wandelknooppuntennetwerk Kempische Kolonies. Vandaag werd hiermee al een heel grote stap gezet naar een ruimere toegankelijkheid voor onze inwoners (tegenover het verleden). Dit initiatief van Natuurpunt wordt door onze burgers enorm gewaardeerd.

Het schepencollege zal met een voorstel naar de gemeenteraad komen op 19 december. Hierover heeft al een overleg plaatsgevonden tussen het college en enkele bestuursleden van Natuurpunt Markvallei.

Lezing Dirk Draulans

 

Bioloog Dirk Draulans brengt een informatieve voordracht doorspekt met humor en anekdotes op vrijdag 2 december in Bezoekerscentrum De Klapekster. Een voorstelling gebaseerd op zijn gelijknamige boek "In de Putten".

Nooit eerder heeft een diersoort zo’n nefaste invloed op zijn leefomgeving gehad als de mens. Andere soorten verdwijnen aan sneltreintempo uit onze natuur. De regio rond de natuurgebieden Putten West en Putten Weiden is een conflictzone, zoals we er in Limburg ook vele kennen want de belangen van landbouw, industrie en natuur lijken er onverzoenbaar. Natuurliefhebber Draulans beleeft en evalueert de situatie vanop de frontlijn. Hij neemt het standpunt in van de natuurminnaar die meent dat niet alleen kwetsbare mensen, maar ook kwetsbare dieren aandacht verdienen.Natuur trekt in een door economie gestuurde maatschappij bijna automatisch aan het kortste eind. Dirk Draulans schetst waarom dat doodjammer is. Inkom: 10 euro, kaarten enkel te verkrijgen in de Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) -- Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Koloniewandeling

 

Op zondag 20 november organiseert Natuurpunt Markvallei haar maandelijkse Koloniewandeling. Een natuurgids neemt de wandelaars mee op een tocht doorheen Wortel Kolonie. De deelnemers komen er meer te weten over de natuur en over de historiek van het prachtige gebied. De wandeling is gratis en vertrekt om 14 uur aan het Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel). Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Met Jorn naar Polen en Wit Rusland

Op vrijdag 18 november komt Jorn Vanden Bogaert naar bezoekerscentrum De Klapekster om er foto’s te laten zien van zijn natuurreizen naar Polen en Wit Rusland. Jorn is reisleider voor Tierra Natuurreizen en organiseerde ondertussen reeds vele reizen naar Polen en Wit-Rusland.
In Polen staan de moerassen van de Biebrza en het bekende Bialowieza oerbos op het programma. Dit is een door Unesco beschermd biosfeerreservaat. Dit oerwoud werd zowel aan Poolse als Wit-russische kant verkend.
Dit uitgestrekte woud herbergt vele zeldzame plant- en diersoorten. Het is vooral bekend voor de wisent of europese bizon, waarvan er 100-en voorkomen in deze wouden. Maar ook wolven, lynxen, zwijnen, herten, marters , wasbeerhond en vele andere dieren vinden hier hun thuis naast vele gigantische bomen. Van vogels komen hier 4 vliegenvangersoorten voor, en kan je hier op 1 reis alle spechtensoorten van Europa tegenkomen.
Ook zeldzame amfibieën en reptielen kan je in de regio aantreffen, waaronder de groene pad, roodbuikpad en knoflookpad, naast de prachtige zandhagedis, ringslang, adder en hazelworm.
De moerassen van de Biebrza werden ook per kano meermaals verkend. Hier komen kraanvogels, velduilen, schreeuwarenden, zeearenden , kemphanen , de zeldzame waterrietzanger en vele andere dier- en vogelsoorten voor, waaronder meerdere sternensoorten.
Polen werd ook meermaals verkend in de winter, waarbij er vooral op zoek werd gegaan naar de prachtige Europese bizon, de wisent die in de winter in groepen tot wel 70 dieren kan gezien worden. Tijdens deze reizen passeerden zelfs reeds zeldzame soorten als wolf en lynx de fotolens.
In Wit-Rusland waren de hoogtepunten de valleien van de Pripjat, een prachtige rivier, waar de natuur zijn gang kan gaan, en waar vooral unieke soorten als azuurmees, poelsnip, terekruiter en poelruiter kunnen gezien worden.
Verder bezochten we in Wit-rusland uitgestrekte ongerepte bossen, waarbij we ook uilensoorten tegenkwamen, waaronder oehoe, laplanduil, oeraluil, dwerguil en ruigpootuil.
Dit alles komt in deze gevarieerde lezing aan bod.
Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Dag van de Natuur

 

Natuurpunt Markvallei organiseert op zaterdag 12 november beheerswerken in de vallei van het Merkske. Iedereen is welkom om een handje te komen toesteken in de natuur. We komen om 8.45 uur bijeen op het gemeenteplein in Minderhout. Meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.