Grote beheerswerken in Smisselbergen

In het najaar zal Natuurpunt Smisselbergen in Meerle een stevige impuls geven. Het gebied bestaat, samen met Den Rooy, uit 80 ha bos. Een  deel van het bos is bedekt met rododendron en andere exoten (zoals Amerikaanse eik en vogelkers, Corsicaanse den). Ondanks de redelijk grote oppervlakte heeft het gebied voor veel dieren en planten van bossen minder te bieden in vergelijking met een loofbos met veel variatie. Een grotere variatie aan plantensoorten zorgt voor een grotere variatie aan diersoorten. Door ook wat meer zonlicht en warmte in het bos toe te laten, worden nectarstruiken zoals spork interessanter voor insecten.

 

Lees verder “Grote beheerswerken in Smisselbergen”

Ontdekking van zeldzame planten!

De plantenwerkgroep van Natuurpunt Markvallei doet het weer!
Afgelopen donderdag hebben ze weeral een nieuwe soort voor de Vallei van het Merkske ontdekt. Sinds de werkgroep in 2010 begonnen is om vanaf de monding tot de bron te wandelen (ieder jaar een paar percelen) hebben ze al een aantal nieuwe soorten ontdekt en van vele andere nieuwe vindplaatsen. Zo is o.a. Spaanse ruiter, spits havikskruid, dwergvlas, stijve ogentroost, zwaardrus en waterscheerling al ontdekt. Afgelopen donderdag had men de herontdekking van vleeskleurige orchis (minstens 14 ex), na minstens 30 jaar afwezigheid, en de tweede groeiplaats van moerasvaren (ongeveer 25 ex). Heel bijzonder was dat de moerasvaren in een klein grachtje midden in een grasland groeide (normaal is dat elzenbroekbos).  Natuurpunt blijft samen met Staatsbosbeheer en ANB inzetten op meer natuur  De inspanningen lonen en kunnen uw steun meer dan ooit gebruiken.

 

De dunningswerken zijn volop bezig

De aannemer is gestart met de dunningswerken in natuurgbieden Den Rooy en Smisselbergen. Door het dunnen van de bomen, een gangbare berheersmaatregel, komt er meer licht in het bos en kunnen jonge loofbomen opschieten. De aannemer zorgt er voor om zo weinig mogelijk schade toe te brengen aan de bodem en de andere bomen en zet daarvoor moderne machines in. De werken vorderen snel.