Mark, stroom door de tijd

Vrijwilligers van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal verzorgen deze zomer een expositie over de Mark en het Markdal. Het kerkbestuur stelde daarvoor de oude monumentale protestantse Laurentiuskerk in het Ginneken open. Vrijwilligers van de kerk zullen informatie geven over de historie van het monument tijdens de openingstijden van de tentoonstelling.


Dankzij medewerking van Museum Hoogstraten, Heemkundekring Paulus van Daesdonck, het Stedelijk Museum Breda en particulieren is veel historische informatie beschikbaar. Diverse musici zullen geregeld voor een sfeervolle ambiance zorgen.

Daarnaast zal door een schaalmodel een beeld gegeven worden van de huidige loop van de Mark en van de voorgestelde aanpassingen om onder meer te voldoen aan de eisen voor schoner oppervlaktewater en Nederlandse en Europese doelen voor natuur en landschap. De Vereniging Markdal werkt hieraan vanuit het gebied en haar bewoners, in samenwerking met provincie, gemeenten en waterschap.

Voor nadere informatie zie website www.verenigingmarkdal.nl, of mail naar info@verenigingmarkdal.nl.

De expositie ‘Mark, stroom door de tijd’ is van 14 juli tot en met 19 augustus elke zaterdag- en zondagmiddag te bezichtigen van 13 tot 17 uur in de Protestantse Laurentiuskerk in het Ginneken, Duivelsbruglaan 1, Breda.