• castelrese heide
 • wulpen
 • merkske
 • ganzendeugd
 • ashputten
 • amfibienpoel
 • markmeander
 • grote pimpernel
 • laarzenpad
 • halsche beemden
 • vlinders
 • slanke sleutelbloem
 • oranjetipje
 • kamalamander
 • Castelreesche Heide, prachtig wandelgebied vanuit De Klapekster
 • De Castelreesche Heide is belangrijk voor weidevogels.
 • Het Merkske is een nog onaangeroerde rivier.
 • Ganzendeugd!
 • De Aschputten, pareltje langsheen de Mark
 • Amfibiënpoel in de Aschputten
 • De Markmeander in Meersel-Dreef.
 • Grote Pimpernel, (bijna) uniek in Vlaanderen.
 • Laarzenpad heeft naam niet gestolen.
 • Voorjaarspracht in de Halsche Beemden
 • ...een paradijs voor vlinders.
 • Slanke Sleutelbloem
 • Oranjetipje "verlekkerd" op Pinksterbloem
 • Kamsalamander, één van onze kleurrijkste amfibiën

De Halsche Beemden

 

Oudste natuurgebied in de Markvallei

Ligging: de gronden die Natuurpunt hier in eigendom heeft, zijn allen gelegen langs het Merkske in de buurt van het gehucht Hal te Minderhout.

Grootte: 7ha19a64ca.

Geschiedenis: hier heeft onze afdeling zijn allereerste aankoop kunnen realiseren. Dat gebeurde in 1991 door de toenmalige Wielewaal vzw en met steun van Rotary Hoogstraten.

Biotopen: het gebied bestaat voornamelijk uit botanisch interessante hooilandjes, beekbegeleidende bosjes en natuurlijk het Merkske zelf.

Beheermaatregelen: de beemden in het gebied krijgen een maaibeheer. Dit maaien heeft verschillende redenen. Door het maaien kunnen de aangevoerde nutriënten van de jaarlijkse overstromingen van het Merkske afgevoerd worden. Hierdoor wordt de grond niet te voedselrijk en krijgen planten aangepast aan voedselarmere situaties ook de kans. Tevens dient dit maaien ter voorkoming van een viltlaag (een dikke laag afgestorven organisch materiaal), waardoor planten minder kans op kiemen hebben. Meestal worden deze beemden gemaaid in de nazomer of de winter om er voor te zorgen dat de vegetatie laag de winter ingaat. Hierdoor hebben in het voorjaar minder concurrentiekrachtige planten ook kans om mee op te groeien in de vegetatie.

Een gedeelte van de gronden krijgen een begrazingsbeheer. Voor deze begrazing maken we gebruik van runderen. Deze runderen zijn in het gebied aanwezig van juni tot eind oktober. Deze dieren moeten zorgen voor meer structuur in de graslanden en de verbossingszone waarin ze komen.
De (populieren)bossen met een rijke voorjaarsflora worden stelselmatig omgevormd naar beekbegeleidende bossen, die bestaan uit zwarte els, gewone es en Europese vogelkers. Dit doen we door geleidelijk aan alle populieren in de bestanden te “ringen”. Door dit ringen sterven de Populieren af op stam. Deze manier van werken heeft het voordeel dat er dood staand hout verkregen wordt (zeer interessant voor paddenstoelen, insecten, spechten, …) en dat er geen beschadiging aan de bodem ontstaat wegens de uitgevoerde exploitaties.

Fauna-en flora: De Halsche Beemden (en de volledige vallei van het Merkske) kent een grote biodiversiteit.

Enkele voorbeelden van de flora: moesdistel, slanke sleutelbloem, dotterbloem, echte koekoeksbloem, bosanemoon, muskuskruid, knolsteenbreek, grote ratelaar, …
Enkele voorbeelden van de fauna: bosbeekjuffer en weidebeekjuffer (libellen), wielewaal, nachtegaal (vogels) oranjetipje, landkaartje (dagvlinders), kamsalamander, bastaardkikker (amfibieën), …

Bereikbaarheid: De Halsche Beemden zijn vrij goed te bereiken vanuit het gehucht Hal.

Momenteel kan je de Halsche Beemden bezoeken door het volgen van het Laarzenpad of door een lokaal uitgestippelde wandeing. Een folder van deze wandeling is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie. Deze wandeling is ongeveer 2,5 km lang en enkel toegankelijk voor de avontuurlijkere laarzendragende enthousiasteling.

Op onze wandelpagina kan je plannetjes en gpx-files downloaden.