• castelrese heide
 • wulpen
 • merkske
 • ganzendeugd
 • ashputten
 • amfibienpoel
 • markmeander
 • grote pimpernel
 • laarzenpad
 • halsche beemden
 • vlinders
 • slanke sleutelbloem
 • oranjetipje
 • kamalamander
 • Castelreesche Heide, prachtig wandelgebied vanuit De Klapekster
 • De Castelreesche Heide is belangrijk voor weidevogels.
 • Het Merkske is een nog onaangeroerde rivier.
 • Ganzendeugd!
 • De Aschputten, pareltje langsheen de Mark
 • Amfibiënpoel in de Aschputten
 • De Markmeander in Meersel-Dreef.
 • Grote Pimpernel, (bijna) uniek in Vlaanderen.
 • Laarzenpad heeft naam niet gestolen.
 • Voorjaarspracht in de Halsche Beemden
 • ...een paradijs voor vlinders.
 • Slanke Sleutelbloem
 • Oranjetipje "verlekkerd" op Pinksterbloem
 • Kamsalamander, één van onze kleurrijkste amfibiën

De Mark mag terug kronkelen

... maar voorlopig alleen nog maar in Nederland. De Vereniging Markdal, een beweging die van onderuit is gestart, timmert aan de weg en boekt prachtige resultaten. "De Vereniging" Markdal duurzaam en vitaal" is opgericht om van het Markdal ten zuiden van Breda een gebied te maken waarin ecologie, economie en samenleving in evenwicht zijn. De vereniging streeft naar een levendig Markdal waar volop ruimte is voor natuur en water, waar men graag wandelt en fietst en waar tegelijkertijd een goede boterham verdiend kan worden.

Op zaterdag 4 februari komt de Vereniging Markdal ons vertellen wat er op til is ten noorden van ons werkingsgebied, een inspirerend verhaal met veel kansen voor natuur.

Aanleiding voor hun komst is onze Algemene Vergadering. We starten om 20 uur in het Bezoekerscentrum De Klapekster. Na het formele gedeelte en een drankje is het de beurt aan onze noorderburen. Ook zo nieuwsgierig naar ons en hun verhaal? Zie dat je er zeker bij bent!