216 niet-herbruikbare gsm’s = 54 bomen!

Natuurpunt Markvallei zamelt oude gsm-toestellen in. Dat doen we in het kader van “Recycleren voor Natuurpunt”. We konden 216 niet-herbruikbare gsm-toestellen inzamelen. Daarvoor kregen we de hulp van Lauryssen Electronics uit Minderhout. De ingezamelde gsm-toestellen zijn goed voor 54 nieuw aan te planten bomen.  Je kan nog altijd oude gsm-toestellen inleveren in de speciale box in De Klapekster!

 

1000 … 1020 …

De snelheid waarmee het ledenaantal van Natuurpunt Markvallei de laatste weken aangroeit is indrukwekkend. In een steile opmars stootten we enige tijd door naar het duizendste aangesloten gezin, maar de aangroei gaat ondertussen gewoon door. Ondertussen hebben zich nog eens twintig nieuwe gezinnen bij Natuurpunt Markvallei aangesloten, de teller blijft lopen!