Grensgebied onder druk

De bouw van een varkensveehouderij pal op de grens langs ‘t Merkske in het Belgische Hoogstraten verontrust de GroenLinks-fractie in Provinciale Staten van Brabant. (BN De Stem). De ongerustheid wordt gedeeld. We merken dat steeds meer Nederlandse bedrijven het Belgisch grensgebied in Hoogstraten opzoeken om te vluchten voor het strengere beleid in Nederland. Dat zorgt voor nog meer intensieve veeteelt in onze regio, terwijl het “water” ons al aan de lippen staat!  VMM en VLM trokken gisteren (29/11/2018) aan de alarmbel over de waterkwaliteit in landbouwgebied. Het voorbije meetjaar haalt dan ook teleurstellende resultaten: de Europese normen worden op 28% van de meetpunten overschreden. De Vlaamse Regering heeft de touwtjes in handen om te evolueren naar een landbouwbeleid dat boeren niet langer dwingt om de grenzen van het leefmilieu af te tasten. #natuurpuntmarkvallei#Merkske

Meer info>>>>>>

Help mee bomen planten

Zaterdag 24 november plant Natuurpunt Markvallei duizend bomen omdat de afdeling de kaap van 1000 aangesloten gezinnen heeft gehaald. Als je niet kan komen planten kan je Natuurpunt Markvallei ook steunen. We planten immers bomen voor jou en voor een heleboel dieren en planten. De beste manier om sterk bos te planten is door de grond erbij te kopen. Zo kunnen de bomen groeien tot machtige bossen vol leven. Bossen die blijven.  Steunen kan via deze link, giften vanaf €40 komen in aanmerking voor een fiscaal attest.

Natuurgebied Den Rooy in Meerle

Lees verder “Help mee bomen planten”

De dunningswerken zijn volop bezig

De aannemer is gestart met de dunningswerken in natuurgbieden Den Rooy en Smisselbergen. Door het dunnen van de bomen, een gangbare berheersmaatregel, komt er meer licht in het bos en kunnen jonge loofbomen opschieten. De aannemer zorgt er voor om zo weinig mogelijk schade toe te brengen aan de bodem en de andere bomen en zet daarvoor moderne machines in. De werken vorderen snel.