Fietsen in de Markvallei

Zaterdag 4 september trekt Natuurpunt Markvallei er met de fiets op uit om de natuurgebieden in de afdeling te verkennen.

Het is een jaarlijks weerkerende activiteit geworden om natuurgebieden, en dan liefst nieuw aangekochte natuurgebieden, te bezoeken. We hebben het voorbije jaar ons best gedaan. De nieuw aangekochte percelen liggen niet altijd dicht bij elkaar, maar met de fiets zijn de afstanden perfect overbrugbaar en er is ruim tijd voor een babbel, een hapje en een drankje en het genieten van het landschap. Geen kilometervreterij dus, maar aan een gezapig tempo door het landschap schuiven. Heb je er zin in? Breng je fiets, picknick en een regenjack mee.
We vertrekken om 9 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster.

Inschrijven verplicht.

Info: info@natuurpuntmarkvallei.be

Prachtige resultaten in Den Rooy

Nog een paar dagen en het wandelpad in Den Rooy in Meerle is weer helemaal toegankelijk. Tijdens het broedseizoen hebben niet alleen de vogels genoten van de rust, maar ook de planten hebben niet stilgezeten! Als je langs de geplagde zone wandelt merk je dat die al groen begint te worden.
Dit komt door (op plekken) massale kieming van struikhei. Dit is veel sneller dan verwacht en vooral de hoeveelheid van kiemingsplanten is hoopgevend. Het opbrengen van heidemaaisel en bekalking zullen zeker ook geholpen hebben.
Hoe sneller de kieming verloopt, hoe minder boomopslag en hoe sneller er een mooie heidevegetatie staat met bijhorende insectenfauna.

Lees verder “Prachtige resultaten in Den Rooy”

Even rondje om wegens broedseizoen!

“Wandelen in Den Rooy is populair en we zorgen ervoor dat mensen hier kunnen blijven wandelen. Maar tijdelijk gaan we een deel van de wandelweg omleggen. En dat heeft alles te maken met het broedseizoen.”, vertelt conservator Stijn Leestmans.

“Natuurpunt heeft hard geïnvesteerd in natuurgebied Den Rooy. Wandelaars zullen dat ook wel gemerkt hebben. Het oogt nu misschien nog niet zo fraai, maar ik kan al wel verklappen dat de eerste tekenen veelbelovend zijn en dat we binnen enkele jaren zullen kunnen genieten van topnatuur.”

Maar nu het broedseizoen is, is het volgens de natuurvereniging belangrijk dat de rust in de meest kwetsbare delen van het gebied gegarandeerd blijft. “Loslopende honden en wandelaars die van het pad afwijken of die veel lawaai maken zijn nefast voor broedende vogels of ook voor reeën met reekalfjes. Om dat in de meest kwetsbare gebieden te vermijden zullen we het stuk van de beemd en het hoogveentje vermijden door de wandelaars een omtrekkende beweging te laten maken langs de Lage Rooy. Het is een rustige, weliswaar verharde, weg die ervoor kan zorgen dat de wandelaars een omtrekkende beweging kunnen maken. Het is een tijdelijke maatregel die ingaat na de paasvakantie en eindigt op 1 augustus. Uiteraard hopen we op begrip, een natuurgebied is er in de eerste plaats voor de bescherming van fauna en flora. Openstelling is OK, maar geen evidentie.”