Werkgroep Financiën

<< Alle werkgroepen

FinanciënWat?

NP Markvallei is een zelfstandige vzw en heeft de verplichting een eigen boekhouding te voeren. Door het succes van het bezoekerscentrum, gaat het  om relatief grote bedragen. Dat vraagt een degelijk financiëel beheer. Voor een deel kunnen we hiervoor beroep doen op het boekhoudkantoor Van Gestel uit Merksplas, maar een heel deel van de voorbereiding van de boekhouding doen we zelf. De werkgroep houdt de vinger aan de pols i.v.m. de financiële implicaties van strategische keuzes die we als vereniging willen maken. Binnen het kader van de doelen van onze vereniging en rekening houdend met de externe factoren, werken we een financieel beleid uit.

Wie?

Een groot deel van dit dagdagelijkse werk wordt gedaan door Stef die dagdagelijkse de inkomsten van de kassa verwerkt en (meer dan) wekelijks door Jee, die alle facturen nakijkt en de betalingen uitvoert. De werkgroep wordt ‘voorgezeten’ door de penningmeester van de vzw (Marc Van Opstal).

Waarom?

Een goed en transparant financieel beheer is onontbeerlijk voor Natuurpunt Markvallei. We willen onze middelen immers zo optimaal mogelijk inzetten om de natuur in onze regio te beschermen.

Wanneer?

Iedereen die geïnteresseerd in de financiële en administratieve kant van een organisatie is welkom om deel uit te maken van onze werkgroep. We hebben geen regelmatige structuur van vergaderingen. Daardoor is het wellicht wat moeilijker om in te treden en snel de historiek en de context te begrijpen. Maar wie zich daar niet door afgeschrikt voelt, en graag een steentje wil bijdragen in een domein waar hij/zij een affiniteit of interesse in heeft is zeker van harte welkom.

Contact

financieel@natuurpuntmarkvallei.be