Word actief! Word vrijwilliger!

Natuurpunt biedt je …
  • Een gezellige en nuttige vrijetijdsbesteding. Je werkt samen met andere vrijwilligers. Professionelen steunen waar nodig.
  • Een leerrijke vrijetijdsbesteding. Al doende verwerf je meer inzichten en vaardigheden.
  • Een vrijetijdsbesteding die voldoening schenkt. Je draagt een steen(tje) bij tot het behoud van onze natuur!

Een Vaca(na)tuur in de natuur…

Werken in de natuur

Zin om letterlijk je handen uit je mouwen te steken voor natuur in je buurt? Wil je deelnemen aan werkdagen met hooivork, rakel,… of kettingzaag? Wel, dan is deze vaca(na)tuur iets voor jou! We hebben nog vele handen nodig om hooilanden te maaien en te hooien, bossen te beheren, wandelpaden open te houden, peilbuizen te meten,… Misschien ben je wel bedreven in het onderhouden van machines?
Contacteer Stijn Leestmans: beheer@natuurpuntmarkvallei.be.

Een Vaca(na)tuur in het bezoekerscentrum…

Vrijwilligerswerk in De Klapekster

Bezoekerscentrum Vallei van het Merskske – De Klapekster is het kloppend hart van onze afdeling. Een team van vrijwilligers zorgt er voor dat het bezoekerscentrum zes dagen per week open kan zijn voor bezoekers. Wil jij meehelpen een lekker pintje te tappen voor onze gasten, de kuisploeg versterken die zorgt dat het bezoekerscentrum tip top in orde is of meewerken aan een gezellige inrichting van het bezoekerscentrum?
Je bent van harte welkom in het team van De Klapekster!
Neem contact op met Stef Kustermans of Katrien Knaeps: bc.valleivanhetmerkske@natuurpunt.be

Een Vaca(na)tuur met de voeten in de natuur…

Met de voeten in de natuur

Wil je graag wandelingen gidsen, mensen iets bijbrengen over natuur en landschap in je buurt? Heb je zin om een cursus Natuurgids te volgen? Dan kunnen we jou zeker gebruiken in ons team om via natuureducatie en -beleving het brede publiek te laten kennismaken met het belang en de noodzaak van de natuur!

Misschien heb je wel een bijzondere interesse voor wat kruipt, vliegt, groeit en bloeit? Dan kun je je via natuurstudie verder ontplooien. Ook op die manier kan je je steentje bijdragen, want alle inventarisatiegegevens van fauna en flora zijn van onschatbare waarde!
Contact: Marcel Verschueren: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Er is voor iedereen wat wils…

Tappen in De Klapekster

Misschien heb je wel zin om mee te denken aan bv. de visie van het beheer van het gebied in je buurt of om een nieuw project mee op te starten? Of wil je wel teksten schrijven, verslagen maken, meewerken aan de redactie van ons lokale tijdschrift, website, het archief beheren, of zo af en toe wat helpen bij een activiteit. Je bent van harte welkom. Je hoeft noch ervaring, noch enige voorkennis te hebben omtrent natuur en milieu. Iedereen is welkom en nodig!
Contacteer Bart Royens: voorzitter@natuurpuntmarkvallei.be

 

Bekijk hier alle werkgroepen van Natuurpunt Markvallei.