Big Jump 2024 zonder jump – een verslag

Big Jump Klokkenberg - 14 juli 2024

De Big Jump in De Mark was dit jaar zonder een “jump” in het water. Door de hevige regenval van de laatste dagen was de waterkwaliteit zo slecht dat een sprong niet verantwoord was voor de gezondheid. De maximale kritische waarde werd volgens de labo-uitslag ruim zesmaal overschreden!

Dit onderstreept nogmaals de noodzaak om acties voor schoon water als Big Jump te blijven voeren, zo merkten de voorzitters van de verenigingen Markdal en Markvallei in hun toespraken op. Zij wezen daarbij op de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn voor schoonwater. Uiterlijk in 2027 zou het water in onze rivieren en kanalen een goed leefklimaat moeten bieden aan dieren en planten.

De tijd tikt door, gaan we dit halen? Zowel de schepen van Hoogstraten Arnold Wittenberg als de bestuurder van het Waterschap Brabantse Delta Karin van den Berg beloofden in hun toespraken zich daarvoor in te zetten. In plaats van de “jump” na de toespraken maakten de aanwezigen een dansje op de brug over de Mark op de inmiddels populaire melodie van Snollebolleke “Links Rechts”. Afsluitend van deze Big Jump zonder Jump werd er nog wat nagepraat met een drankje aan de oever van De Mark.

Organisatoren van de Big Jump waren onze Nederlandse partners van de vereniging “Markdal duurzaam en vitaal”. Ze hadden een mooie locatie uitgezocht aan de Mark bij De Klokkenberg in Breda. Vanuit Hoogstraten waren 20 enthousiaste leden van Markvallei per fiets naar De Klokkenberg gereden.

Foto's: Peter Smittenaar

Een bijna volledige ploeg zeisers (m/v) in actie in Den Rooy

"De vettige zeis" aan het werk in de beemd van Den Rooy
Foto: Dominique Van Huffel

Zondag 7 juli startte het bijna volledige team van “De vettige zeis”, onze vaardige zeisers, aan het maaien van de beemd van Den Rooy.
Het terrein was bijna te klein voor de grote groep.
“Vele handen maken licht werk” zullen we maar denken. Allicht was er wat meer tijd om over het zeisen te filosoferen.

Foto's: Dominique Van Huffel

Grensontkennende overeenkomst getekend in bezoekerscentrum

Ondertekening van de samenwerking in de Klapekster

Maandag 1 juli werd in het bezoekerscentrum van de Vallei van het Merkske een overeenkomst getekend voor herstel van natuur en waterkwaliteit in twee beekdalen: De Vallei van het Merkske en het dal van de Strijbeekse beek, twee waterlopen die de grens volgen van Nederland en Vlaanderen.

De gedeputeerden van de provincies Antwerpen, Noord-Brabant alsmede bestuurders van Staatsbosbeheer, Agentschap voor Natuur en Bos en Waterschap Brabantse Delta waren daarvoor samengekomen in ons bezoekerscentrum.

Na jaren van overleg is de intentie van deze overeenkomst om een concreet actieplan uit te werken voor de komende jaren. Daarbij wordt een grensontkennende aanpak voorgestaan waarbij doelen voor natuurontwikkeling en waterbeheer aan de Nederlandse en Vlaamse zijde in samenhang worden opgesteld.

De overeenkomst is gesloten tussen de Nederlandse en Vlaamse overheden en overheidsinstanties.  Maar ook andere terreinbeheerders zoals Natuurpunt zullen betrokken worden bij de voorbereiding van de plannen als deze in een concretere fase komen.

Foto's: Peter Smittenaar en Katrien Knaeps

Nachtzwaluwtocht in Den Rooy in Meerle

Nachtzwaluwtocht in Den Rooy

In het schemerdonker trokken 14 wandelaars op zaterdag 29 juni 2024 met Natuurpunt Markvallei-gids Marcel Verschueren het bos in van Den Rooy om te ontdekken wat daar ‘s nachts allemaal te beleven valt! De nachtzwaluw broedt sinds enkele jaren terug in de Markvallei dankzij het beheer van Natuurpunt Markvallei. Tijdens de tocht kregen ze één nachtzwaluw van heel dichtbij te zien en hoorden ze meerdere exemplaren. En ze hadden geluk, want bij regen vliegen ze niet… en het druppelde al.😊

Foto's: Koen Vanuffelen

Onze teams bij Expeditie Natuurpunt zijn gestart… én aangekomen!

Beide teams van Natuurpunt Markvallei waren klaar voor de uitdaging van Expeditie Natuurpunt dit weekend (29 en 30 juni)!
Ze stapten en kanoden voor de natuurgebieden van Natuurpunt Markvallei.
Veel dank aan de Rooye Farmavinken en de Rooye Laarsjes!
Financieel steunen kan nog altijd (kijk hiervoor op de teampagina’s)!
Foto’s vind je hieronder!