Werkgroep beleid

<< Alle werkgroepen

beleid Natuurpunt MarkvalleiWat?

Een aantal van de vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei houdt zich bezig met beleidszaken. Het zijn de vrijwilligers die de vinger aan de pols houden als het gaat over natuur en biodiversiteit, en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. Natuurpunt Markvallei ijvert daarnaast voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. Onze vereniging zet zich in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is.

Waarom?

Natuur beschermen staat niet los van het door onze nationale en regionale overheden gevoerde beleid. De WG Beleid heeft als voornaamste taak deze ‘visie’ te bewaken. Daarom vertegenwoordigen zij Natuurpunt bij diverse op stapel staande projecten en in overlegorganen.

Wie?

Stan Geysen is trekker van de werkgroep, die verder bestaat uit  vrijwilligers-leden die actief zijn in andere werkgroepen, het bestuur van de afdeling of diverse adviesraden.

Indien nodig dient WG Beleid in het kader van een openbaar onderzoek bezwaren en beroepen in rond opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, Milieueffectenrapporten en aanvragen voor een omgevingsvergunning. De WG Beleid  vertegenwoordigt onze afdeling in deze procedures. Is beleid iets dat je nauw aan het hart ligt, je bent zeker welkom!

Wanneer?

De werkgroep vergadert in principe vier keer per jaar. Indien nodig wordt ook tussendoor overlegd.

Contact

beleidszaken@natuurpuntmarkvallei.be