Werkgroep Studie

<< Alle werkgroepen

Studie - Plantenwerkgroep Natuurpunt MarkvalleiWat?

De werkgroep Studie maakt een inventaris op van de fauna en flora in onze natuurgebieden en de ruimere omgeving. Binnen NP Markvallei brengen we onder meer volgende groepen/soorten in kaart: insecten, amfibieën en reptielen, vogels, vissen, zoogdieren en planten. We gebruiken daar allerlei technieken voor, die heel uiteenlopend van aard zijn. Voor sommige tellingen werken we mee in grotere netwerken op regionaal, nationaal of internationaal niveau, waarbij de manier van tellen strikt is vastgelegd.

Waarom?

Meten is weten en dat is vooral belangrijk voor het beheer van onze natuurgebieden. De inventarisatiegegevens worden ook gebruikt om recente data te bekomen en om deze data te vergelijken met oude data uit hetzelfde gebied. Dit laat toe om trends waar te nemen.

Wie?

We zijn met een 50-tal vrijwilligers die deze tellingen uitvoeren, sommigen als oude rotten in het vak, anderen die nog maar net komen piepen. Voor bepaalde soortdeterminaties is een grondige kennis en jaren ervaring vereist, terwijl het tellen van andere soorten meer toegankelijk is voor mensen met een goede basiskennis. In elk geval leert eenieder die meewerkt in de studiegroep nog altijd bij van collega’s. Dus, heb jij een basiskennis en interesse, graag een seintje aan Leen Rigouts. Zij is de trekker van de Werkgroep Studie.

Wanneer?

De telmomenten zijn qua tijdstip en frequentie sterk afhankelijk van de soort die geïnventariseerd wordt. De studiewerkgroep komt enkele keren per jaar samen om afspraken te maken of om de resultaten te bespreken.

Contact

studiewerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be