Beleid

Soms is het moeilijk om op een bevattelijke manier ons standpunt met betrekking tot beleidszaken uit de doeken te doen. Op deze pagina verzamelen we een aantal documenten, filmpjes, presentaties die op een eenvoudige manier soms moeilijke dingen uitleggen.

De gemeenteraadsverkiezingen 2024 – Onze memorandums

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 ontwikkelden we een inspirerend verkiezingsmemorandum voor de verschillende politieke partijen van de gemeenten binnen onze afdeling.
De bestuursakkoorden die in 2024 opgesteld worden zullen het beleid bepalen voor de rest van dit decennium. En dit decennium is volgens wetenschappers cruciaal om de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis te keren. Hoe u als burger stemt en hoe u als politicus uw bestuursakkoorden invult, zal bepalend zijn of we de negatieve trends kunnen keren!

Het stikstofprobleem

In onze lucht is te veel stikstof aanwezig, waardoor onze leefomgeving niet meer gezond is. Elke Belg verliest gemiddeld één levensjaar door luchtverontreiniging. Vooral kinderen en zieke personen zijn gevoelig voor luchtverontreiniging. Ook onze natuur lijdt hieronder: talrijke kwetsbare soorten verdwijnen en worden verdrukt door algemenere soorten als bramen en brandnetels. Eerst worden planten zoals Heide, Gevlekte Orchis en Klokjesgentiaan getroffen. Later ook de dieren die afhankelijk zijn van deze planten: invertebraten en bijvoorbeeld vogels zoals grutto, kievit en kwartelkoning.

Rapport Vito: ernstige stikstofemissie en geurhinder door landbouw – mei 2020

De studie ‘luchtkwaliteit’ uitgevoerd door VITO in opdracht van de gemeenten Hoogstraten en Wuustwezel, bevestigt wat wij al lang aankaarten: de emissies vanuit intensieve veeteelt zijn héél hoog en overschrijden overal de draagkracht van de natuur.

Daarbij komt ook dat de geuroverlast  gelinkt aan de emissies uit de landbouw  ook quasi overal in de gemeente tot onaanvaardbare niveaus reikt.

Uitstoot via het verkeer (NOx) is meer uitgesproken op de grotere verkeersaders en fijnstof uitstoot wordt voornamelijk gerelateerd aan houtverbranding. Voor deze twee laatste emissies (NOx en fijnstof) is er geen groot probleem.

Deze studie bevat ook maatregelen die genomen kunnen worden op lokaal vlak om deze knelpunten (emissies uit de landbouw) aan te pakken. Deze problematiek kan echter alleen aangepakt worden door gecoördineerd beleid op verschillende schalen samen (lokaal, provinciaal, gewestelijk, nationaal, Europees).

Rapport VITO: “Modellering luchtkwaliteit en depositie voor Stad Hoogstraten en Wuustwezel” – mei 2020

PowerPoint-presentatie: “Luchtkwaliteit en depositie in Hoogstraten en Wuustwezel” – 26/08/2020