Beleid

Soms is het moeilijk om op een bevattelijke manier ons standpunt met betrekking tot beleidszaken uit de doeken te doen.
Op deze pagina verzamelen we een aantal documenten, filmpjes, presentaties die op een eenvoudige manier soms moeilijke dingen uitleggen.

Het stikstofprobleem

In onze lucht is te veel stikstof aanwezig, waardoor onze leefomgeving niet meer gezond is. Elke Belg verliest gemiddeld één levensjaar door luchtverontreiniging. Vooral kinderen en zieke personen zijn gevoelig voor luchtverontreiniging. Ook onze natuur lijdt hieronder: talrijke kwetsbare soorten verdwijnen en worden verdrukt door algemenere soorten als bramen en brandnetels. Eerst worden planten zoals Heide, Gevlekte Orchis en Klokjesgentiaan getroffen. Later ook de dieren die afhankelijk zijn van deze planten: invertebraten en bijvoorbeeld vogels zoals grutto, kievit en kwartelkoning.