Eiwittransitie meer dan noodzakelijk

De jaarlijkse cijfers van statistiek Vlaanderen zijn bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat iets minder dan de helft van de totale grondoppervlakte in Vlaanderen uit landbouw bestaat.
Maar 45% van de totale landbouwoppervlakte in Vlaanderen wordt gebruikt voor het telen van voedsel voor mensen, al de rest wordt gebruikt om vee te voederen! Hierbij is nog niet eens de oppervlakte gerekend die onze veeteelt in beslag neemt in het buitenland.

Natuurpunt roept op om te starten met de noodzakelijke eiwittransitie, waardoor meer grond gebruikt kan worden voor het telen van voedsel voor mensen en tegelijk de milieudrukken die gepaard gaan met veeteelt (stikstofemissie, uitspoeling nitraten en fosfaten naar oppervlakte- en grondwater, verlies aan biodiversiteit) sterk te reduceren.
We schuiven dit item ook naar voor in ons verkiezingsmemorandum.

In het filmpje hieronder krijg je een mooi overzicht van de impact van veeteelt in Vlaanderen:

  • Bekijk meer dossiers (je vindt ze onder de link “Dossiers” in de navigatie bovenaan).