Werkgroep Landschappelijk Erfgoed

<< Alle werkgroepen

Excursie cursus ‘Natuur, erfgoed en landschap in het land van ’t Merkske.
Excursie cursus ‘Natuur, erfgoed en landschap in het land van ’t Merkske.

Wat?

Erfgoed en natuurbehoud liggen heel dicht bij elkaar. De interesse voor erfgoed bij de doorsnee-Natuurpunter is dan ook groot. We focussen op de erfgoedelementen die zichtbaar zijn in het landschap door opzoekingswerk, interviews en terreinonderzoek.

Waarom?

Bedoeling is om die informatie op een belevingsvolle manier te ontsluiten voor de bezoekers van onze natuurgebieden. De werkgroep organiseert mee de Erfgoeddag en beheert de collectie van Jan Spannenburg. Via ons tijdschrift geven we duiding bij een heleboel historische gebruiken en gebeurtenissen, voorwerpen en gebouwen uit het verleden.

Op speurtocht in natuurgebied Smisselbergen
Op speurtocht in natuurgebied Smisselbergen

Wie?

Verantwoordelijke is Drej Oomen. In de werkgroep nemen Jelle Willebrords, Mijke Aarnoudse, Ingrid Brosens, Erik Vervoort  en Wim Verschraegen een trekkende rol op zich. Onze groep is vrij jong en in volle opstart. We kunnen nog heel wat mensen gebruiken. Een gezonde interesse in erfgoed is een meerwaarde. Expertise is welkom, maar is zeker geen voorwaarde.

Wanneer?

Wij komen enkele keren per jaar bij elkaar om de stand van zaken in lopende projecten te bespreken. We beperken bewust het aantal projectjes om geen overload aan werk te genereren.

Contact

erfgoed@natuurpuntmarkvallei.be