Privacyverklaring

Natuurpunt Markvallei vzw (verder: NP Markvallei) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

NP Markvallei houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Als afdeling van Natuurpunt vzw in Vlaanderen zijn de Algemene voorwaarden en privacy van Natuurpunt vzw van toepassing op al onze activiteiten.

NP Markvallei heeft ook de status van vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Voor de specifieke werking als vereniging is deze privacyverklaring van toepassing op.

NP Markvallei is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kan je  contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

Natuurpunt Markvallei vzw
T.a.v. secretaris van het bestuur
Kolonie 41
2323 Hoogstraten-Wortel

e-mail: secretaris@natuurpuntmarkvallei.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. Deze doeleinden zijn:

 • Het verzenden van het kwartaalblad “’t Bieteutje”
 • Het verzenden van e-nieuwsbrieven over onze werking en de resultaten
 • Het verzenden van uitnodigingen voor activiteiten
 • Het beheer en de opvolging van het vrijwilligersbestand en de bestuursmandaten
 • Het organiseren en evalueren van cursussen, campagnes en overige activiteiten
 • De boekhouding en het beheer van klanten en leveranciers
 • Het bekomen van subsidies door de overheid
 • Door de overheid verplicht gestelde registraties

NP Markvallei baseert zich daarbij op volgende gronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst bv. bij lidmaatschap of bij inschrijving op een betaalde activiteit hebben we jouw gegevens nodig.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen bv. voor de boekhouding en voor subsidiereglementen zijn we verplicht om een aantal gegevens bij te houden.
 • Een afgewogen gerechtvaardigd belang, bv. om jou te kunnen informeren over onze werking en je uit te nodigen op onze activiteiten registreren we je mailadres.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verwerken jouw gegevens enkel wanneer dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. NP Markvallei kan daarvoor volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

Leden

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)

Abonnees nieuwsbrief

 • Naam, e-mailadres

Vrijwilligers

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
 • Vrijwilligersfunctie(s)

Deelnemers aan cursussen, webinars, campagnes en andere activiteiten

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Persoonskenmerken (geboortedatum) *)
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, betaalgegevens *)

*) uitsluitend indien noodzakelijk voor de betreffende cursus, activiteit

Klanten, leveranciers en andere (commerciële) partners

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Financiële bijzonderheden zoals BTW nummer, ondernemingsnummer, bankrekeningnummer
 • Bestelinformatie en gegevens inzake het betalingsverkeer
Foto, film en video opnames

Neemt u deel aan een van onze activiteiten dan kunnen hiervan foto, film of video opnames gemaakt worden voor publicatie in ons kwartaalblad, op de website of op social media. Door deelname aan de activiteit geeft u hiervoor toestemming. Heeft u hiertegen bezwaar dan dient u dit van tevoren kenbaar te maken bij de verantwoordelijke of organisator van de activiteit.

Is aan een activiteit een wedstrijdelement verbonden waaraan u deelneemt door het insturen van foto, film of video opnames dan doet u afstand van eventueel toekomende auteurs- en portret- rechten ten gunste van NP Markvallei en geeft u daarmee toestemming aan NP Markvallei deze opnames te publiceren en te verspreiden in welke vorm dan ook.