Werkgroep beheer natuur

<< Alle werkgroepen

Beheer door de "maandagploeg" van Natuurpunt Markvallei
Beheer door de “maandagploeg” van Natuurpunt Markvallei

Wat?

De vrijwilligers van het beheerteam staan in voor het beheer van  alle natuurgebieden die eigendom zijn van of in beheer zijn van Natuurpunt Markvallei. Inmiddels is dat ongeveer 130 ha.

Waarom?

Bescherming en het versterken van de natuur in onze regio is onze missie. Dat doen we door natuur aan te kopen en beheerwerken uit te voeren.

Wie?

Een aantal leden van het beheerteam komt regelmatig samen om de aanpak te bespreken om de vooropgestelde doelen te halen. Dat doen ze in samenspraak met de verantwoordelijke van het beheerteam en de consulent planning.

Anderen focussen meer op het terreinwerk: maaien en afvoeren van maaisel van de beemden, exotenbestrijding, hakhoutbeheer van de houtkanten. onderhoud wandelwegen. Plaggen op de heide, aanplantingen van houtkanten en bomen.

We kunnen iedereen gebruiken, er is werk genoeg. Zowel het beheerteam als de vrijwilligers op maandag werken in een positieve sfeer. Tijdens beheerwerken ben je buiten en in beweging, iets dat ook je mentale gezondheid zeker ten goede komt!

 Stijn Leestmans is de trekker van het beheerteam.

Wanneer?

Elke  maandagvoormiddag werken we in onze natuurgebieden. Sporadisch gebeurt het op andere momenten . Elke 2 maanden komt het beheerteam samen om de uitgevoerde werken te evalueren en om de nieuwe planning op te maken.

Contact

beheer@natuurpuntmarkvallei.be