Natuurpunt Markvallei – over ons

Wie zijn wij?Natuurpunt Markvallei

Natuurpunt Markvallei is een afdeling van Natuurpunt vzw met als werkgebied, de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Baarle-Hertog.

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Onze afdeling Natuurpunt Markvallei richt zich speciaal op de Noorderkempen.

Vanuit deze doelstelling ontwikkelen wij een breed aanbod van activiteiten.
Een greep hieruit:

Een beetje geschiedenis

Natuurpunt Markvallei is ontstaan vanuit de Hoogstraatse afdelingen van De Wielewaal en Natuurreservaten vzw. De Wielewaalafdeling werd opgericht omstreeks 1980. In 2001 fusioneerden de Wielewaal en Natuurreservaten. Uit die fusie ontstond Natuurpunt en dus ook onze afdeling.

Onze werking

Natuurpunt Markvallei is een echte vrijwilligersorganisatie.
Van onze meer dan 1200 leden zijn er 240 op één of andere wijze actief.
Het zijn ook de leden/vrijwilligers die inhoud geven aan onze werking.
Zij werken daarvoor samen in werkgroepen zoals: de gidsenwerkgroep, de werkgroep voor het beheer van onze natuurgebieden, voor studie, voor de financiën van de afdeling, het beheer van De Klapekster of onze fotowerkgroep.

De leden van onze afdeling zijn welkom op de maandelijkse afdelingsvergadering om de belangrijkste afdelingszaken met elkaar te bespreken. De vergaderingen zijn de eerste dinsdagavond van de maand in BC Vallei van het Merkske-De Klapekster aanvang 19.30 uur.

Onze afdeling is tevens een vereniging met de status van VZW. Leden van Natuurpunt aangesloten bij onze afdeling zijn daarmee tegelijkertijd ook lid van de vereniging NP Markvallei vzw en hebben stemrecht in de Algemene Vergadering. Als lid van de vereniging onderschrijf je de doelstellingen van de vereniging NP Markvallei zoals deze vermeld worden in de statuten.
Voor onze statuten, klik hier.

Naast de statuten heeft NP Markvallei ook een intern reglement.
Hierin wordt een nadere regeling gegeven voor de werking van de vereniging. Onderwerpen die ook belangrijk zijn maar die meer van interne “huishoudelijke aard” zijn en daarom niet zijn opgenomen in de statuten.
Voor het intern reglement, klik hier.

De leden van ons bestuur zijn:

Erevoorzitter: André (Drej) Oomen

Natuurpunt MarkvalleiNatuurpunt Markvallei
Kolonie 41, 2323 Wortel  Natuurpunt Markvallei op Google Maps
info@natuurpuntmarkvallei.be

Bank: BE73 8601 1267 3360
Ondernemingsnummer: 0833.413.805
BTW: BE 0833.413.805