Rapport VITO – Luchtkwaliteit – Hoogstraten en Wuustwezel 2020

Deze studie onderzocht de luchtkwaliteit in Hoogstraten en Wuustwezel. We kunnen volgende besluiten trekken:

  • Voor wat betreft de concentraties aan stikstofdioxide (NO2) is er geen groot probleem in de gemeenten. De concentraties liggen voor een groot deel onder de Luchtplan-drempel van 20 μg/m³ en de Europese norm wordt slechts sporadisch, in enkele street canyons, overschreden. Wegverkeer blijkt de belangrijkste lokale bron, maar de invoer vanuit de rest van de wereld is heel belangrijk.
  • Voor wat betreft fijn stof is er ook geen groot probleem. De concentraties liggen onder de Europese limieten, behalve mogelijks in de omgeving van belangrijke bronnen van houtstook. De WGO-streefwaarde wordt wel overal overschreden. De belangrijkste oorzaak van het fijn stof in de betrokken gemeenten is invoer van buiten uit. De belangrijkste lokale bron is houtverbranding bij de verschillende huishoudens.
  • De deposities van reactief stikstof zijn heel hoog binnen de betrokken gemeenten en overschrijden quasi overal de draagkracht van de natuur. Dit is zowel gelinkt aan lokale emissies (stallen, mestverwerking, wegverkeer) als aan emissies buiten de gemeenten.
  • Er is een aanzienlijke negatieve bijdrage door geurhinder in grote delen van de betrokken gemeenten. Dit is gelinkt aan de emissies in de landbouw (stallen). Deze studie bevat ook maatregelen die genomen kunnen worden op lokaal vlak om deze knelpunten aan te pakken. Deze problematiek kan echter alleen aangepakt worden door gecoördineerd beleid op verschillende schalen samen (lokaal, provinciaal, gewestelijk, nationaal, Europees).
  • Bekijk hier het rapport (pdf 8,3 Mb)