Werkgroep natuur.ambassadeurs

<< Alle werkgroepen

Onze natuur.ambassadeurs
Onze natuur.ambassadeurs

Wat?

De Natuur.ambassadeur is een vrijwilliger die op de hoogte is van hetgeen gebeurt binnen de vereniging en alles met betrekking tot onze natuurgebieden. Die kennis gebruiken zij om mensen welkom te heten in de natuurgebieden van Natuurpunt Markvallei en om de bezoekers te sensibiliseren voor een natuurvriendelijk gedrag in de natuur. De Natuur.ambassadeur treedt op als gastheer van Natuurpunt.

Waarom?

Handhaving in natuurgebieden blijkt meer dan nodig. De Natuur.ambassadeurs hebben daarom eveneens de taak een oogje in het zeil te houden en indien nodig mensen aan te spreken op hun gedrag. De Coronacrisis maakte duidelijk hoe belangrijk onze natuurgebieden zijn voor iedereen. We tonen ons gastvrij, maar op sommige plaatsen wordt de druk op de natuur zo groot dat we vrezen voor de fauna en flora in onze reservaten. Daarom zijn er voldoende ambassadeurs nodig om regelmatig in de gebieden aanwezig te zijn. Als er actie nodig is, gebeurt dat altijd in samenspraak met het beheerteam van de afdeling en  met de andere natuurbeheerders in ons werkgebied (ANB en Staatsbosbeheer).

Wie?

De tijdelijke verantwoordelijke van deze werkgroep is Susan Vermeulen. Iedereen die graag wandelt en beschikt over een aantal communicatievaardigheden mag zich aanmelden als Natuur.ambassadeur.

Wanneer?

De vrijwilligers bepalen zelf hoe dikwijls en waar zij gaan wandelen. Twee keer per jaar komen de ambassadeurs bijeen om te overleggen.

Contact

natuurambassadeurs@natuurpuntmarkvallei.be