Spring mee voor proper Markwater

Zondag 9 juli om klokslag 15 uur, nodigen Vereniging Markdal en Natuurpunt Markvallei iedereen uit om in de Mark te komen springen ter hoogte van natuurgebied “De Aschputten” in Meer (Hoogstraten, België). Net als duizenden burgers over heel Europa vragen ze op deze manier aandacht voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen en dit jaar ook voor de problematiek van plastic.

Lees verder “Spring mee voor proper Markwater”

Nood aan natuurherstel in Vlaanderen

Wij, Natuurpunt en samen met ons 207 andere Europese maatschappelijke organisaties, roepen alle EU-lidstaten, leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie op om met spoed een krachtige en doelgerichte natuurherstelwet aan te nemen. Waarom?
Zowel de biodiversiteits- als klimaatcrisis moeten nu met een absolute urgentie worden aangepakt.

Restore nature

De Europese wetgeving zal doorslaggevend zijn voor het natuurherstel in Vlaanderen. Er ligt een ambitieuze natuurherstelwet op tafel: de lidstaten zouden 20 procent van alle ecosystemen op land en zee moeten herstellen tegen 2030, tegen 2050 allemaal. Het is een unieke kans om het tij voor de natuur in Europa te keren.

Lees verder “Nood aan natuurherstel in Vlaanderen”

Minder zwerfvuil in Rijkevorsel

Zaterdag 4 maart gingen we weer gewapend met grijpers en vuilzakken op stap in Rijkevorsel.
Het resultaat was weer aanzienlijk: 35 restafvalzakken, 28 PMD zakken en dat op 30 km! Dank je wel aan alle helpers!
 
Zwerfvuil in Rijkevorsel
Een klein lichtpuntje: het was fijn om te merken dat alvast één groot bedrijf aan de slag gaat tegen zwerfvuil rond hun bedrijf. Hopelijk vindt dit voorbeeld snel navolging!
 

Proper Veussel – zwerfvuilactie in Rijkevorsel

Zaterdag hebben we de koude getrotseerd en 30 km (x 2 kanten) weg in Rijkevorsel proper gemaakt.
We hebben jammer genoeg weer een massa blikjes, sigarettenpeuken en zelfs pampers opgeruimd.
Nog een dikke merci voor alle helpers, groot en klein!!
PS: noteer alvast 4/3 en 3/6 voor een vervolg

Boeiende lezing over inrichting landschappen

Hans Van Engen gaf vrijdag 9 december een boeiende lezing over de inrichting van het landschap, rekening houdende met het veranderende klimaat en de ontstaansgeschiedenis.

Aan de hand van een praktisch voorbeeld legde hij uit hoopvol te zijn naar de toekomst toe. “We zullen een ingrijpende reconversie nodig hebben om de uitdagingen waar we voor staan de baas te kunnen. Maar het is mogelijk!”