Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 ontwikkelden we inspirerende verkiezingsmemorandums voor de verschillende politieke partijen van de gemeenten binnen onze afdeling (Baarle-Hertog, Hoogstraten en Rijkevorsel).
De bestuursakkoorden die in 2024 opgesteld worden, zullen het beleid bepalen voor de rest van dit decennium. En dit decennium is volgens wetenschappers cruciaal om de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis te keren. Hoe u als burger stemt en hoe u als politicus uw bestuursakkoorden invult, zal bepalend zijn of we de negatieve trends kunnen keren!
Nu moeten we de negatieve trends zien om te buigen. Voor een gezonde planeet, natuur en mens. Niet voor niets riepen de Verenigde Naties 2020-2030 uit tot het decennium van natuurherstel.

We roepen onze beleidsmakers op om een daadkrachtige aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis op te nemen in hun plannen. Geef ze de prominente plaats die ze verdienen. Niet minder dan een leefbare planeet hangt er van af!

Natuurpunt wijst op vijf noodzakelijke transities om tot een welvarende samenleving te komen in harmonie met natuur en omgeving:

    • een robuust natuurnetwerk,
    • een andere omgang met water,
    • een echte ruimtelijke ordening,
    • een regeneratieve landbouw en
    • een circulaire samenleving

>> Ontdek hier de maatregelen die Natuurpunt Markvallei naar voor schuift om die transities te realiseren in ons memorandum voor de verkiezingen van 2024.

 

“Vettige zeisers” in vrijwilligerspromofilmpje

Word vrijwilliger!Ook onze zeisers figureren in een promofilmpje om het vrijwilligerswerk bij Natuurpunt te promoten. Bekijk het onderaan!
Je kan het ook vinden op de (zonet vernieuwde) website van Natuurpunt.
Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. De vrijwilligers zijn het kloppende hart van onze organisatie.
Wil jij je vrije tijd nuttig besteden? Wil je iets betekenen voor de natuur in onze buurt?
Word dan vrijwilliger bij Natuurpunt, en maak mee het verschil.

‘Als Natuurpunt écht zoveel macht had, dan stond de natuur er beter voor’ – Bart Royens (in Knack)

Deze bijdrage van onze voorzitter Bart Royens verscheen vanmorgen, zaterdag 17 februari, op de website van Knack. Lees ze hieronder of op de website van Knack.

‘De laatste maanden waren er verschillende aanvallen die vrijwilligerswerk voor natuur op alle mogelijke manieren proberen te kortwieken’, schrijft vrijwilliger Bart Royens van Natuurpunt. ‘Wij pikken niet langer dat de landbouwlobby en de daaraan verbonden politici het boerenprotest op ons richten.’

“Ze groeien niet aan de bomen: de werkers van de toegevoegde uren”…
”Ze groeien niet aan de bomen; ze wonen in onze straat. Maar als het wintert en de haren wit, trekken rimpels als vraagtekens tussen de ogen. Want stilaan groeit het besef dat mogelijk een laatste generatie begonnen is aan wat de ruggengraat is van een land, een stad, een straat: het verenigingsleven en haar vrijwilligers.”

 

Dit gedicht van Ina Stabergh, stadsdichter Diest, dat een ode brengt aan de Vlaamse vrijwilliger, raakt een gevoelig punt. Vrijwilligerswerk wordt steeds zeldzamer. Hoewel vergrijzing van de samenleving ook bij onze burgerbeweging een aandachtspunt is, gaat de bezorgdheid van de slotzin voor mijn organisatie niet op. Onze manier van werken lijkt immers aan te slaan. Meer dan 130.000 gezinnen zijn lid van Natuurpunt en we blijven groeien.

Toch verschijnen er de laatste maanden verschillende aanvallen die vrijwilligerswerk voor natuur op alle mogelijke manieren proberen te kortwieken. Zo zou Natuurpunt te groot en te machtig zijn geworden. Of concurreren we rechtstreeks om schaarse (sic) landbouwgrond in te palmen. In de nasleep van het boerenprotest vinden sommige politieke partijen en conservatieve landbouworganisaties het zelfs nodig om met de voeten vooruit te tackelen en ons verdacht te maken. Intimidatie door opgehitste boeren en lokale politieke hoek zijn geen uitzonderingen meer.

Lees verder “‘Als Natuurpunt écht zoveel macht had, dan stond de natuur er beter voor’ – Bart Royens (in Knack)”

Het mikpunt en de kop van Jut…

Natuurpunt is deze week het mikpunt en de kop van jut voor velen.
Om alles in de juiste context te zien, raden we het artikel van Apache aan:

“Natuurpunt of zelfs overheden als grootste concurrenten van boeren in de strijd om schaarse landbouwgrond? Nee, vooral kapitaalkrachtige Vlamingen op zoek naar een investering of plek voor hun paarden zijn de belangrijkste kapers op de kust.”

© Dieter Telemans (ID/ photo agency)
De ‘verpaarding’ van het platteland zorgt voor toenemende concurrentie voor schaarse landbouwgrond. (© Dieter Telemans (ID/ photo agency))

Lees hier het volledige artikel: “Nee, Natuurpunt is niet grootste bedreiging voor schaarse landbouwgrond!”

De natuur als bliksemafleider in de boerenstorm

Natuurpunt nationaal verspreidde gisteren dit nieuwsbericht:

De landbouwlobby en de daaraan verbonden politici richten het boerenprotest op de natuur. Ze spelen landbouw en natuur tegen elkaar uit. Daarmee laten ze én de bevolking én de boeren stikken. We hebben immers allemaal recht op een gezonde bodem, propere lucht en zuiver water. Natuurpunt komt op voor een sterk natuurnetwerk en een gezond milieu. Wie de milieumaatregelen probeert af te zwakken en de pijlen op de natuur richt, leidt de aandacht enkel af van de essentie: het falende landbouwbeleid waar vooral de boer de dupe van is. De natuur is niet de boosdoener …  

1. De natuur slokt de landbouwgrond niet op.

Slechts 1,8% van het Vlaamse agrarisch gebied valt onder een natuurbeheerplan, in herbevestigd agrarisch gebied slechts 0,2%. Dit staat in sterk contrast met de 12% die gebruikt wordt als paardenweide of de vele hectaren die door de lokale besturen worden omgezet naar woon- of industriezone. We breiden de natuur vooral uit op gronden die voor landbouw minder geschikt zijn, zoals natte graslanden in beekvalleien, schrale heidegronden of oude bossen. We proberen de versnipperde natuurgebieden te verbinden, zodat ze minder kwetsbaar zijn en kunnen fungeren als klimaatbuffer bij droogte en overstromingen.

Lees verder “De natuur als bliksemafleider in de boerenstorm”