Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 ontwikkelden we inspirerende verkiezingsmemorandums voor de verschillende politieke partijen van de gemeenten binnen onze afdeling (Baarle-Hertog, Hoogstraten en Rijkevorsel).
De bestuursakkoorden die in 2024 opgesteld worden, zullen het beleid bepalen voor de rest van dit decennium. En dit decennium is volgens wetenschappers cruciaal om de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis te keren. Hoe u als burger stemt en hoe u als politicus uw bestuursakkoorden invult, zal bepalend zijn of we de negatieve trends kunnen keren!
Nu moeten we de negatieve trends zien om te buigen. Voor een gezonde planeet, natuur en mens. Niet voor niets riepen de Verenigde Naties 2020-2030 uit tot het decennium van natuurherstel.

We roepen onze beleidsmakers op om een daadkrachtige aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis op te nemen in hun plannen. Geef ze de prominente plaats die ze verdienen. Niet minder dan een leefbare planeet hangt er van af!

Natuurpunt wijst op vijf noodzakelijke transities om tot een welvarende samenleving te komen in harmonie met natuur en omgeving:

    • een robuust natuurnetwerk,
    • een andere omgang met water,
    • een echte ruimtelijke ordening,
    • een regeneratieve landbouw en
    • een circulaire samenleving

>> Ontdek hier de maatregelen die Natuurpunt Markvallei naar voor schuift om die transities te realiseren in ons memorandum voor de verkiezingen van 2024.