Slechtvalken niet geringd, maar klaar om uit te vliegen!

Maandag zijn de vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei samen met Piet (de ringer) eindelijk nog eens de toren van de kerk van Hoogstraten op kunnen klimmen. Zoals we echter al vermoedden, konden we op de camera-beelden vaststellen dat de twee kuikens ondertussen al ferm gegroeid zijn. Het dons is bijna allemaal weg en ze hebben al een serieuze staart.
Omdat ze al zo groot zijn vond Piet het wijzer om de slechtvalkenbak nu niet te openen. De kans bestaat dat de jongen in paniek uit de bak zouden springen. Omdat ze op dit moment nog niet (goed genoeg) kunnen vliegen zou de kans bestaan dat ze te pletter zouden vallen.
De vrijwilligers konden wel vaststellen dat de jongen zeer levendig zijn en hoe ze zelfs stonden te genieten van het uitzicht. Door het kijkgaatje hebben ze daar nog wat foto’s van kunnen nemen. Het zal niet lang meer duren vooraleer we samen met hun ouders kunnen spotten rond de kerktoren. We kijken er al naar uit!

 

Deze diashow vereist JavaScript.

Veel meer raven in de Noorderkempen

Boswachter Bart (Hoeymans) legde vandaag op Radio 2 uit dat in onze regio meer en meer raven gezien worden. Dat wordt ook bevestigd door vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei.  In de Vallei van het Merkske werden de vogels de voorbije weken regelmatig gespot.

“Ik heb de raven ook al gezien. Daar gaat mijn boswachtershart sneller van kloppen”, zegt Bart Hoeymans die voor het Agentschap Natuur en Bos verantwoordelijk is voor de regio Hoogstraten. “De laatste tijd zijn er best veel mensen in de Noorderkempen die de raven gezien hebben. Als je gaat wandelen in de natuurgebieden van Wortel-Kolonie of het Merkske bestaat de kans dat je ze ziet. Vermoedelijk gaat het om een paar jonge vogels dat elkaar gevonden heeft maar nog te jong is om te broeden. Raven zijn heel hun leven monogaam.”

“Tot voor een paar jaar was de raaf een uiterst zeldzame vogel in Vlaanderen. De laatste opgetekende broedgevallen dateerden al van 1842 in Wilrijk en Bazel. De raaf verdween daarna bijna 150 jaar lang als gevolg van intensieve verdelging door de mens. “In de jaren ’70 zijn er opnieuw raven uitgezet in de Veluwe in Nederland en in de Ardennen. Je merkt dat de soort snel oprukt”, zegt Hoeymans in “Start Je Dag”. “Net over de Nederlandse grens in Noord-Brabant zijn er al twee tot drie ravenkoppels aan het broeden. Dat is op een boogscheut van Hoogstraten. De kans is daarom groot dat er binnen afzienbare tijd ook bij ons raven gaan broeden. Dat zou uitzonderlijk zijn. Vorig jaar was er trouwens al een koppel raven dat succesvol kon broeden in het oosten van de provincie, in de regio Ravels-Arendonk.” Ook elders in ons land zijn er de laatste jaren succesvolle broedgevallen van raven geregistreerd.”

Lees je graag meer? Zie hier de pagina van VRTNWS of wil je meer weten over de raaf? >>>>>>>

De raaf

Suikerbonen voor Hoogstraatse slechtvalkenpaar

Johan Lauryssen, lid van het peregrine-team van Natuurpunt Markvallei, beklom maandag 4 mei de toren van de Sint Catharinakerk van Hoogstraten.  In blije verwachting, want eerdere controle van de fotocamera bij de slechtvalkennestbak toonde dat het koppel waakte over vier eieren.  Johan kon op zijn pc de slechtvalken live bezig zien en kwam tot de ontdekking dat twee van de eieren waren uitgekomen en er sinds half april twee jonge slechtvalken huizen in de nestbak van de toren ( 1ste kuiken : 14/04 20:00,
2de kuiken : 16/04 09:20).  De twee andere eieren kwamen niet tot uitbroeden. De twee kuikens stellen het goed en werden druk gevoederd. We laten jullie meegenieten.

Cetti’s zanger in de Halsche Beemden

Vincent Smeekens kon in ons natuurgebied De Halsche Beemden een zingende Cetti’s zanger waarnemen en nam het mooie geluid van de vogel op. De Cetti’s zanger is een in onze regio zeldzame vogel.  Oorspronkelijk komt hij uit Zuid-Europa, maar gedraagt zich  hier als standvogel en is bijzonder gevoelig aan strengere winters. De klimaatopwarming maakt dat zijn overlevingskansen stijgen.  De Cetti’s zanger houdt vooral van natte habitats.

Foto Waarnemingen.be

#tijdvoornatuur

Natuurpunt Markvallei heeft aan natuurgebieden spandoeken opgehangen met een duidelijke boodschap: Gelukkig is er de natuur, hou ze ook gelukkig. De bedoeling is om wandelaars die rust zoeken in de natuur welkom te heten maar hen tegelijkertijd te wijzen op de regels die gelden in de natuurgebieden.

Honden aan de lijn, op de paden blijven, geen lawaai maken en geen zwerfvuil achterlaten. Het maakt het voor de andere bezoekers alleen maar aangenamer om van de natuur te genieten en ook voor de natuur zelf is het veel beter… en daar doen we het uiteindelijk voor.

Tegelijkertijd nodigt Natuurpunt de bezoekers ook uit foto’s te posten op sociale media met de hashtag #tijdvoornatuur om zo te pleiten voor meer natuur op wandelafstand in Vlaanderen.

#tijdvoornatuur#natuurpunt