Zeisverbroedering met vrijwilligers van Staatsbosbeheer

Zeisverbroedering Halsche Beemden

De afgelopen weken was het zeisteam “De vettige zeis“ actief in Herentals en Geel, zaterdag 15 juni aan het Merkske in de Halsche beemden.
Samen met vrijwilligers van Staatsbosbeheer en de op te richten “Zeisbrigade Brabant” van Joop Van Riet voerden we beheerswerken uit op de beemden aan Nederlandse zijde.
Ted, boswachter voor Staatsbosbeheer, had de kracht en het vakmanschap van ons zeisteam iets te kleinschalig ingeschat, de eerste beemd was na ruim 2 uur gemaaid.
De mensen van Staatsbosbeheer hebben hiervan al het maaisel op pikkels gezet, die je nog gans de zomer kan bekijken.
Hoe wij haren en maaien, was het gespreksonderwerp.
Een eerste verbroedering met onze Nederlandse natuurbeheerders was meer dan een succes te noemen!
Het was druk op de Halsche beemden, ‘t is voor herhaling vatbaar.
Verslag: Dominique Van Huffel
Foto's: Dominique Van Huffel