Grensontkennende overeenkomst getekend in bezoekerscentrum

Ondertekening van de samenwerking in de Klapekster

Maandag 1 juli werd in het bezoekerscentrum van de Vallei van het Merkske een overeenkomst getekend voor herstel van natuur en waterkwaliteit in twee beekdalen: De Vallei van het Merkske en het dal van de Strijbeekse beek, twee waterlopen die de grens volgen van Nederland en Vlaanderen.

De gedeputeerden van de provincies Antwerpen, Noord-Brabant alsmede bestuurders van Staatsbosbeheer, Agentschap voor Natuur en Bos en Waterschap Brabantse Delta waren daarvoor samengekomen in ons bezoekerscentrum.

Na jaren van overleg is de intentie van deze overeenkomst om een concreet actieplan uit te werken voor de komende jaren. Daarbij wordt een grensontkennende aanpak voorgestaan waarbij doelen voor natuurontwikkeling en waterbeheer aan de Nederlandse en Vlaamse zijde in samenhang worden opgesteld.

De overeenkomst is gesloten tussen de Nederlandse en Vlaamse overheden en overheidsinstanties.  Maar ook andere terreinbeheerders zoals Natuurpunt zullen betrokken worden bij de voorbereiding van de plannen als deze in een concretere fase komen.

Foto's: Peter Smittenaar en Katrien Knaeps