Natuur in ons hart!

Woensdag 24 april organiseerde Natuurpunt een natuurmanifestatie in het hartje Brussel.  Vanuit Natuurpunt Markvallei waren we met een fikse delegatie aanwezig, en vrij zichtbaar.

Samen met vrijwilligers uit alle windstreken van Vlaanderen vroegen we meer aandacht voor een sterk natuurbeleid, de goedkeuring van de Europese natuurwet en een halt aan de desinformatie die de natuur de laatste maanden constant in een verkeerd daglicht plaatst. Natuur is niet het probleem, natuur is de oplossing!

Foto’s: Katrien Knaeps, Drej Oomen, Marc Wouters, Jan Haest, Stef Kustermans en Carlo van Boxel

Ruime belangstelling voor onze Algemene vergadering (met heerlijke muziek!)

Zaterdag 23 maart hield Natuurpunt Markvallei vzw de jaarlijkse Algemene Vergadering in De Klapekster. Alle leden van onze vereniging waren welkom op deze avond.
We hielden een formele, maar gezellige vergadering over de werking en er was ook heerlijke live-muziek door Cocktail Special met gastmuzikante Jolien Wils.

Lees verder “Ruime belangstelling voor onze Algemene vergadering (met heerlijke muziek!)”

Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 ontwikkelden we inspirerende verkiezingsmemorandums voor de verschillende politieke partijen van de gemeenten binnen onze afdeling (Baarle-Hertog, Hoogstraten en Rijkevorsel).
De bestuursakkoorden die in 2024 opgesteld worden, zullen het beleid bepalen voor de rest van dit decennium. En dit decennium is volgens wetenschappers cruciaal om de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis te keren. Hoe u als burger stemt en hoe u als politicus uw bestuursakkoorden invult, zal bepalend zijn of we de negatieve trends kunnen keren!
Nu moeten we de negatieve trends zien om te buigen. Voor een gezonde planeet, natuur en mens. Niet voor niets riepen de Verenigde Naties 2020-2030 uit tot het decennium van natuurherstel.

We roepen onze beleidsmakers op om een daadkrachtige aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis op te nemen in hun plannen. Geef ze de prominente plaats die ze verdienen. Niet minder dan een leefbare planeet hangt er van af!

Natuurpunt wijst op vijf noodzakelijke transities om tot een welvarende samenleving te komen in harmonie met natuur en omgeving:

    • een robuust natuurnetwerk,
    • een andere omgang met water,
    • een echte ruimtelijke ordening,
    • een regeneratieve landbouw en
    • een circulaire samenleving

>> Ontdek hier de maatregelen die Natuurpunt Markvallei naar voor schuift om die transities te realiseren in ons memorandum voor de verkiezingen van 2024.

 

Liefde voor beleid!

Vandaag gingen de cursisten van de cursus beleidsverkenner op stap in de natuur in Beerse. Ze kregen tekst en uitleg bij een aantal praktijkvoorbeelden. Het was prachtig weer en we genoten van de natuur. De cursus beleidsverkenner is een initiatief van Natuurpunt Kempen. Ook in het zuidelijk deel van het werkingsgebied gaat een dergelijke cursus door.

‘Als Natuurpunt écht zoveel macht had, dan stond de natuur er beter voor’ – Bart Royens (in Knack)

Deze bijdrage van onze voorzitter Bart Royens verscheen vanmorgen, zaterdag 17 februari, op de website van Knack. Lees ze hieronder of op de website van Knack.

‘De laatste maanden waren er verschillende aanvallen die vrijwilligerswerk voor natuur op alle mogelijke manieren proberen te kortwieken’, schrijft vrijwilliger Bart Royens van Natuurpunt. ‘Wij pikken niet langer dat de landbouwlobby en de daaraan verbonden politici het boerenprotest op ons richten.’

“Ze groeien niet aan de bomen: de werkers van de toegevoegde uren”…
”Ze groeien niet aan de bomen; ze wonen in onze straat. Maar als het wintert en de haren wit, trekken rimpels als vraagtekens tussen de ogen. Want stilaan groeit het besef dat mogelijk een laatste generatie begonnen is aan wat de ruggengraat is van een land, een stad, een straat: het verenigingsleven en haar vrijwilligers.”

 

Dit gedicht van Ina Stabergh, stadsdichter Diest, dat een ode brengt aan de Vlaamse vrijwilliger, raakt een gevoelig punt. Vrijwilligerswerk wordt steeds zeldzamer. Hoewel vergrijzing van de samenleving ook bij onze burgerbeweging een aandachtspunt is, gaat de bezorgdheid van de slotzin voor mijn organisatie niet op. Onze manier van werken lijkt immers aan te slaan. Meer dan 130.000 gezinnen zijn lid van Natuurpunt en we blijven groeien.

Toch verschijnen er de laatste maanden verschillende aanvallen die vrijwilligerswerk voor natuur op alle mogelijke manieren proberen te kortwieken. Zo zou Natuurpunt te groot en te machtig zijn geworden. Of concurreren we rechtstreeks om schaarse (sic) landbouwgrond in te palmen. In de nasleep van het boerenprotest vinden sommige politieke partijen en conservatieve landbouworganisaties het zelfs nodig om met de voeten vooruit te tackelen en ons verdacht te maken. Intimidatie door opgehitste boeren en lokale politieke hoek zijn geen uitzonderingen meer.

Lees verder “‘Als Natuurpunt écht zoveel macht had, dan stond de natuur er beter voor’ – Bart Royens (in Knack)”