Spring mee voor proper Markwater

Zondag 9 juli om klokslag 15 uur, nodigen Vereniging Markdal en Natuurpunt Markvallei iedereen uit om in de Mark te komen springen ter hoogte van natuurgebied “De Aschputten” in Meer (Hoogstraten, België). Net als duizenden burgers over heel Europa vragen ze op deze manier aandacht voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen en dit jaar ook voor de problematiek van plastic.

Lees verder “Spring mee voor proper Markwater”

Nood aan natuurherstel in Vlaanderen

Wij, Natuurpunt en samen met ons 207 andere Europese maatschappelijke organisaties, roepen alle EU-lidstaten, leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie op om met spoed een krachtige en doelgerichte natuurherstelwet aan te nemen. Waarom?
Zowel de biodiversiteits- als klimaatcrisis moeten nu met een absolute urgentie worden aangepakt.

Restore nature

De Europese wetgeving zal doorslaggevend zijn voor het natuurherstel in Vlaanderen. Er ligt een ambitieuze natuurherstelwet op tafel: de lidstaten zouden 20 procent van alle ecosystemen op land en zee moeten herstellen tegen 2030, tegen 2050 allemaal. Het is een unieke kans om het tij voor de natuur in Europa te keren.

Lees verder “Nood aan natuurherstel in Vlaanderen”

Natuurpunt werkt transparant en zet middelen correct in

Jaarverslag Natuurpunt 2021In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement werd gediscussieerd over de audit die het Ministerie van Financiën liet uitvoeren bij Natuurpunt.
Tot spijt van wie het benijdt komt Natuurpunt heel goed uit de studie en mogen de ballonnetjes over overdadige subsidiëring met het schaamrood op de wangen terug de kast in.
Je kan hier kijken en luisteren: