Natuurgebied “De vallei van het Merkske” / De Halsche Beemden

Algemeen

Vallei van het Merkske
Klik en bekijk op de overzichtskaart van de natuurgebieden.

In de vallei van het Merkske, 1500 ha natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt, ANB en Staatsbosbeheer, liggen de Halsche Beemden. Het is het oudste natuurgebied in de Markvallei.

De gronden die Natuurpunt hier in eigendom heeft, zijn allen gelegen langs het Merkske in de buurt van het gehucht Hal te Minderhout.

Het gebied is ongeveer 10ha groot. We konden in deze waardevolle vallei onze eerste aankoop realiseren. Dat gebeurde in 1991 door de toenmalige Wielewaal vzw en met steun van Rotary Hoogstraten.

Halsche Beemden

Natuurbeheer

Het gebied bestaat voornamelijk uit botanisch interessante hooilandjes, beekbegeleidende bosjes en natuurlijk het Merkske zelf.

De beemden in het gebied krijgen een maaibeheer. Dit maaien heeft verschillende redenen. Door het maaien kunnen de aangevoerde nutriënten van de jaarlijkse overstromingen van het Merkske afgevoerd worden. Hierdoor wordt de grond niet te voedselrijk en krijgen planten aangepast aan voedselarmere situaties ook de kans. Tevens dient dit maaien ter voorkoming van een viltlaag (een dikke laag afgestorven organisch materiaal), waardoor planten meer kans op kiemen hebben. Meestal worden deze beemden gemaaid in de nazomer of de winter om er voor te zorgen dat de vegetatie laag de winter ingaat. Hierdoor hebben in het voorjaar minder concurrentiekrachtige planten ook kans om mee op te groeien in de vegetatie. Een gedeelte van de gronden krijgen een begrazingsbeheer. Voor deze begrazing maken we gebruik van runderen. Deze runderen zijn in het gebied aanwezig van juni tot eind oktober. Deze dieren moeten zorgen voor meer structuur in de graslanden en de verbossingszone waarin ze komen.

De (populieren)bossen met een rijke voorjaarsflora worden stelselmatig omgevormd naar beekbegeleidende bossen, die bestaan uit zwarte els, gewone es en Europese vogelkers. Dit doen we door geleidelijk aan alle populieren in de bestanden te “ringen”. Door dit ringen sterven de populieren af op stam. Deze manier van werken heeft het voordeel dat er dood staand hout verkregen wordt (zeer interessant voor paddenstoelen, insecten, spechten, …) en dat er geen beschadiging aan de bodem ontstaat wegens de uitgevoerde exploitaties.

De Halsche Beemden (en de volledige vallei van het Merkske) kent een grote biodiversiteit. Enkele voorbeelden van de flora: moesdistel, slanke sleutelbloem, dotterbloem, echte koekoeksbloem, bosanemoon, muskuskruid, knolsteenbreek, grote ratelaar, …

Enkele voorbeelden van de fauna: bosbeekjuffer en weidebeekjuffer (libellen), wielewaal, nachtegaal (vogels) oranjetipje, landkaartje (dagvlinders), kamsalamander, bastaardkikker (amfibieën), …

Wandelen

De Halsche Beemden zijn vrij goed te bereiken vanuit het gehucht Hal, maar liggen ook op wandelafstand van Bezoekerscentrum De Klapekster.

Momenteel kan je de Halsche Beemden bezoeken door het volgen van de wandelknooppunten. Een folder van deze wandeling is verkrijgbaar in het Bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie. Deze wandeling is enkel toegankelijk voor de avontuurlijkere laarzendragende enthousiasteling. Bij regenweer kan een deel van het pad niet bewandeld worden!

De parkeerplaats, waar de wandelingen starten, bevindt zich tegenover het bezoekerscentrum.

Nog geen lid? Meer info >>>>>>

Wil je graag een wandeling met een Natuurpuntgids reserveren?

Foto's

Natuurgebied Halsche Beemden

Video's

Contact

Stijn Leestmans

Verantwoordelijke beheerwerkgroep, conservator natuurgebieden Natuurpunt Markvallei

0479 93 21 12

Kaart