Filmavond en nagesprek: “Sur le champ” – 9 februari 2024

Filmavond & gesprek Sur le Champ

Eerder mocht je onze reactie lezen over het boer vs natuur-verhaal dat hard gepolariseerd wordt door politiek en landbouwlobby.
Natuurpunt Markvallei wil een voorbeeld geven dat we met elkaar in gesprek moeten gaan.
Daarom organiseerden we in De Klapekster samen met de Mondiale raad, Velt Noorderkempen en De Landgenoten een druk bijgewoonde filmavond over duurzame landbouwinitiatieven met aansluitend een nagesprek.

Foto's: Bart Royens

Het mikpunt en de kop van Jut…

Natuurpunt is deze week het mikpunt en de kop van jut voor velen.
Om alles in de juiste context te zien, raden we het artikel van Apache aan:

“Natuurpunt of zelfs overheden als grootste concurrenten van boeren in de strijd om schaarse landbouwgrond? Nee, vooral kapitaalkrachtige Vlamingen op zoek naar een investering of plek voor hun paarden zijn de belangrijkste kapers op de kust.”

© Dieter Telemans (ID/ photo agency)
De ‘verpaarding’ van het platteland zorgt voor toenemende concurrentie voor schaarse landbouwgrond. (© Dieter Telemans (ID/ photo agency))

Lees hier het volledige artikel: “Nee, Natuurpunt is niet grootste bedreiging voor schaarse landbouwgrond!”

De natuur als bliksemafleider in de boerenstorm

Natuurpunt nationaal verspreidde gisteren dit nieuwsbericht:

De landbouwlobby en de daaraan verbonden politici richten het boerenprotest op de natuur. Ze spelen landbouw en natuur tegen elkaar uit. Daarmee laten ze én de bevolking én de boeren stikken. We hebben immers allemaal recht op een gezonde bodem, propere lucht en zuiver water. Natuurpunt komt op voor een sterk natuurnetwerk en een gezond milieu. Wie de milieumaatregelen probeert af te zwakken en de pijlen op de natuur richt, leidt de aandacht enkel af van de essentie: het falende landbouwbeleid waar vooral de boer de dupe van is. De natuur is niet de boosdoener …  

1. De natuur slokt de landbouwgrond niet op.

Slechts 1,8% van het Vlaamse agrarisch gebied valt onder een natuurbeheerplan, in herbevestigd agrarisch gebied slechts 0,2%. Dit staat in sterk contrast met de 12% die gebruikt wordt als paardenweide of de vele hectaren die door de lokale besturen worden omgezet naar woon- of industriezone. We breiden de natuur vooral uit op gronden die voor landbouw minder geschikt zijn, zoals natte graslanden in beekvalleien, schrale heidegronden of oude bossen. We proberen de versnipperde natuurgebieden te verbinden, zodat ze minder kwetsbaar zijn en kunnen fungeren als klimaatbuffer bij droogte en overstromingen.

Lees verder “De natuur als bliksemafleider in de boerenstorm”