De dunningswerken zijn volop bezig

De aannemer is gestart met de dunningswerken in natuurgbieden Den Rooy en Smisselbergen. Door het dunnen van de bomen, een gangbare berheersmaatregel, komt er meer licht in het bos en kunnen jonge loofbomen opschieten. De aannemer zorgt er voor om zo weinig mogelijk schade toe te brengen aan de bodem en de andere bomen en zet daarvoor moderne machines in. De werken vorderen snel.