Big Jump aan de “Klokkenberg”

Natuurpunt Markvallei doet ook dit jaar weer mee aan de Big Jump. Deze keer doen we dat in samenspraak met de Vereniging Markdal op Nederlands grondgebied. Het is immers de bedoeling om de Big Jump afwisselend in België en Nederland te organiseren in de Mark. Water en waterkwaliteit kennen immers geen grenzen. Vorig jaar sloegen we onze tenten op aan de Aschputten in Meer, dit jaar verplaatsen we ons naar de “Klokkenberg” in Ulvenhout. We maken de verplaatsing met de fiets (vanuit de kerk van Hoogstraten) of met kayaks (vanop de Belgisch-Nederlandse grens).

De Big Jump is een internationaal evenement waarbij jaarlijks duizenden burgers over heel Europa de sprong wagen voor proper water en aandacht vragen voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen.

Proper water is van levensbelang voor natuur, mens en dier, maar de uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit blijven bestaan. Ons grond- en oppervlaktewater is door verschillende factoren sterk vervuild en vaak van slechte kwaliteit.

Metingen in 2023 wezen uit dat slechts 1 van de 195 Vlaamse waterlopen in goede staat is, dat wil zeggen dat aan de verschillende voorwaarden van de Kaderrichtlijn Water wordt voldaan. Een bedroevend cijfer dus. In Wallonië verbetert de toestand van de oppervlaktewaterlichamen langzaam maar zeker (van 36% in goede of zeer goede ecologische toestand in 2008 tot 44% tien jaar later).

In 2023 sprongen in België bijna 1.900 mensen op maar liefst 28 locaties in het water. Heel wat moedige en toegewijde zielen dus, want op dat moment passeerde er een storm over ons land. Dit jaar hopen we op een editie met nóg meer springers – en als het kan een straaltje zon.

Of we nu springen omdat proper water belangrijk is voor onze gezondheid, voor de biodiversiteit of voor ons welzijn … Er zijn 1001 redenen om mee te springen.

Natuurpunt Markvallei en Vereniging Markdal nodigen iedereen alvast uit om mee te doen.