Respect voor de zeisers!

Zaterdag was de zeisgroep actief op de Lage Beemd in het Merkske. Met op de achtergrond het geluid van roepende wielewaal en bosrietzanger werd de beemd gemaaid. De stijgende temperaturen zorgden ervoor dat het zweet tot in de laarzen liep. Respect!!!
Enkele plekken werden niet gemaaid om planten zoals vrouwenmantel een extra duwtje in de rug te geven tot zaadzetting. Ook werd een strook riet behouden als broedlek voor de bosrietzanger. Tegelijk werd door de lokale landbouwer het reeds gemaaide hooi van de hoger gelegen beemd op bollen geperst zodat de maandagploeg op maandag het gras van de lage beemd daar naartoe kan brengen en dat dan ook weer op bollen kan geperst wordt.
Weer een mooie samenwerking tussen de verschillende vrijwilligers groepen van onze vereniging en de lokale boer. Natuur en landbouw gaan hier perfect samen!!! En dat mag ook eens gezegd worden!!!!