Knopbies in de Lange Goren

Donderdagavond werd weer een parel van een plantensoort gevonden in de vallei van de Mark (Zundert). De plantenwerkgroep van Natuurpunt Markvallei vond in de Lange Gooren  knopbies (ineens een nieuwe soort voor de Markvallei)!
Het betreffende perceel stond vol soorten gebonden aan kalkrijk grondwater (kalkrijke kwel): blonde zegge, zeegroene zegge, draadzegge, vlottende bies, teer guichelheil, pilvaren, etc … .
Hopelijk zal de droogte niet nog een jaar duren want het perceel stond nu al veel droger dan zou mogen zijn voor dit soort van topvegetaties (en de zomer moet nog beginnen). Jammer dat op honderd meter verder in Vlaanderen (Meer, Hoogstraten) volop serres en zeer intensieve landbouw aanwezig is (het zogenaamde inzijggebied). Dit inzijggebied is essentieel voor behoud van de kwelstromen naar lager gelegen gebieden.

Knopbies