Natuurgebied De Grote Markmeander – Meerle – Agentschap Natuur en Bos

Natuurgebied Grote Markmeander
Natuurgebied Grote Markmeander

De Grote Markmeander is een eilandje van 4,5 hectare, gelegen tussen de gekanaliseerde Mark en een oude meander. Het gebied bestaat voor het grootste deel uit soortenrijke graslanden met ruigte en spontaan ontwikkeld bos.
Genieten op afstand: Wegens de hoge natuurwaarden zijn de graslanden niet toegankelijk. Je kan het gebied wel goed bekijken vanaf het fietspad.

Natuurgebied Grote Markmeander - Meerle