Natuurgebied De Bonte Klepper

Algemeen

Natuurgebied De Bonte Klepper
Klik en bekijk op de overzichtskaart!

De Bonte Klepper ligt naast het kanaal Dessel-Schoten, op de grens van Rijkevorsel, Malle en Brecht. De Bonte Klepper is vrij klein, maar het is omgeven door het veel grotere natuurgebied De Volharding. De Bonte Klepper wordt beheerd door onze vrienden van Natuurpunt Voorkempen, maar ligt wel in de gemeente Rijkevorsel en wordt daarom ook op deze pagina’s voorgesteld.

Drie biotopen karakteriseren het gebied: bos, heide en vennen. Voorheen was de hele regio bestemd als klei-ontginningsgebied, vandaar de vele kleiputten. Een duidelijke grens tussen De Bonte Klepper en De Volharding is er in het landschap niet terug te vinden. Vandaar dat beide gebieden ook niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek.

Zonnedauw, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan en klein warkruid vormen floristische hoogtepunten. Er zijn ook veel verschillende soorten blad- en levermossen in het gebied terug te vinden. En mycologen hebben er al heel wat zeldzame paddenstoelen aangetroffen.

Jaarlijks worden er tal van libellen, sprinkhanen, dag- en nachtvlinders waargenomen. Tijdens de warme zomermaanden verraadt de veenmol zijn aanwezigheid. De Bonte Klepper is een broedgebied voor de dodaars, de kuifeend, de boompieper, de gekraagde roodstaart, de grauwe vliegenvanger, de tuinfluiter en de kleine karekiet.

Vanuit de nabije omgeving komen dan weer de wielewaal, de havik, de buizerd en de boomvalk in het natuurgebied foerageren. De levendbarende hagedis is het enige reptiel dat hier voorkomt. En de amfibieën worden vertegenwoordigd door de groene en de bruine kikker, de vinpootsalamander en de alpenwatersalamander.

In het bos bestaat het beheer voornamelijk uit ‘niets doen’. Wel worden de randen van het ven en de vijver jaarlijks gemaaid. De heide wordt uitgebreid door te plaggen en ook de rietvlakte naast de toegangspoort neemt in oppervlakte toe.

Wil je De Bonte Klepper verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Richard Vergaelen: 014 72 51 42 of Eddy D’Huyvetter: 0471 99 66 83.

Media