Natuurgebied De Frankenberg

Algemeen

Natuurgebied Frankenberg
Klik en bekijk op de overzichtskaart!

De Frankenberg is één van de stapstenen van het Plan Pimpernel. Het natuurgebiedje bevindt zich in de schaduw van het centrum van Meer.

De Frankenberg is 0ha84a28ca groot. Dit stuk is gelegen langs de Mark, ter hoogte van het Looi, en bestaat uit een vrij leuk vochtig “pimpernelgrasland”.
Het beheer van dit grasland bestaat uit 2 keer maaien en afvoeren per jaar. Het betreft een vrij mooi grasland met plantensoorten zoals grote pimpernel, knolsteenbreek, grote ratelaar, enz…
Het grootste deel heeft Natuurpunt in eigendom (in 1998-1999 gekocht), maar een deel van dit gebied is in eigendom van de gemeente Hoogstraten, waarmee Natuurpunt een beheerovereenkomst heeft afgesloten.

Media

Natuurgebied Frankenberg