Natuurgebied Schootsenhoek – Castelré – Agentschap Natuur en Bos

Natuurgebied Schootse Hoek
Natuurgebied Schootse Hoek

De Schootse Hoek is 41 ha groot en ligt volledig op Nederlands grondgebied. Schootse Hoek maakt onderdeel uit van Wortel Kolonie (zit ook in hetzelfde beheerplan).

Tot 1977 maakte de Schootse hoek nog deel uit van de kolonie van Wortel. Daarna werd het gebied verkocht aan de Vlaamse overheid. Momenteel kan je de Schootse Hoek nog niet los zien van Wortel Kolonie en omgeving: als je op een kaart kijkt, merk je op dat Wortel Kolonie en de Schootse Hoek eigenlijk één groot bosgebied vormen. Dat bosgebied is in het oosten en het noorden nog verbonden met de Castelreesche heide en de vallei van het Merkske.

 

 

 

Natuurgebied Schootsenhoek - Castelré - Agentschap Natuur en Bos