Vrijwilligers Natuurpunt redden ree

Zondag werd herder John (vzw Kemp) op de hoogte gebracht van het feit dat een ree, wellicht opgejaagd, in de afrastering verstrikt geraakte. Het dier ging wild te keer en John had assistentie nodig. Die kwam er vanuit De Klapekster. De vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei, “gewapend” met een schaar bevrijdden het dier samen met de herder. Het diertje kwam er uiteindelijk met de schrik van af.

Lauryssen Electro geeft het goede voorbeeld

Natuurpunt werkt samen met Out of Use, een firma gespecialiseerd in het maximaal hergebruik van nog-niet-zo-oude IT en GSM’s én in het recycleren van oude IT en andere elektrische apparaten. Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd of hergebruikt. Dat kan beter!

Daarom organiseert Natuurpunt in samenwerking met Out of Use een grootschalige inzamelactie van gsm toestellen. De ingezamelde toestellen worden klaargemaakt voor hergebruik en doorverkoop. Is hergebruik geen optie, dan worden de waardevolle grondstoffen gerecupereerd. 

Door je oude GSM of IT materiaal terug te bezorgen, zorg je niet alleen voor het recycleren van de waardevolle grondstoffen. Je schenkt ook een bedrag aan Natuurpunt voor natuurbehoud in Vlaanderen.

Bijvoorbeeld:
4 GSM’s leveren 4 euro op
4 niet-werkende Smartphones leveren vier euro op
1 werkende Smartphone levert vier euro op

Lauryssen Electronics uit Minderhout geeft alvast het goede voorbeeld. De ingeleverde oude gsm-toestellen kregen via deze electrowinkel alvast een nieuwe bestemming.

Je kan je oude gsm of smartphone ook inleveren in Bezoekerscentrum De Klapekster.


 

Mark, stroom door de tijd

Vrijwilligers van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal verzorgen deze zomer een expositie over de Mark en het Markdal. Het kerkbestuur stelde daarvoor de oude monumentale protestantse Laurentiuskerk in het Ginneken open. Vrijwilligers van de kerk zullen informatie geven over de historie van het monument tijdens de openingstijden van de tentoonstelling.

“Mark, stroom door de tijd” verder lezen