We wandelden “Tussen gras en glas” in De Mosten / De Aschputten

Zondag 5 november was het de beurt aan ‘onze’ Cel, ofwel Marcel Verschueren voor de tweede wandeling van onze reeks ‘Tussen glas en gras‘-wandelingen. Start- en eindpunt was deze maand  ‘Treehouse’ in Meer.
Hij gidste 12 deelnemers doorheen de Mosten naar de Aschputten, een voor velen nog onbekend natuurgebiedje van Natuurpunt Markvallei in Meer.
We hebben weer genoten en bijgeleerd over onze mooie natuur vlakbij huis. Bedankt aan alle deelnemers!
Afspraak volgende maand is zondag 3 december, en vertrekt de wandeling vanuit café ‘In Holland’ in Castelré.
Dan is het de beurt aan Carlo van Boxel. Om 14u start de wandeling, kom gerust wat vroeger om vooraf wat te drinken.

Foto's: Yvonne Engelen

#natuurpuntmarkvallei #paddestoelen #herfstwandeling #tussenglasengras #genieten #treehouse #natuurgidsen


Spring mee voor proper Markwater

Zondag 9 juli om klokslag 15 uur, nodigen Vereniging Markdal en Natuurpunt Markvallei iedereen uit om in de Mark te komen springen ter hoogte van natuurgebied “De Aschputten” in Meer (Hoogstraten, België). Net als duizenden burgers over heel Europa vragen ze op deze manier aandacht voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen en dit jaar ook voor de problematiek van plastic.

Lees verder “Spring mee voor proper Markwater”

Big Jump

Zondag 9 juli om klokslag 15 uur, nodigen Vereniging Markdal en Natuurpunt Markvallei iedereen uit om in de Mark te komen springen ter hoogte van natuurgebied “De Aschputten” in Meer (Hoogstraten, België). Net als duizenden burgers over heel Europa vragen ze op deze manier aandacht voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen en dit jaar ook voor de problematiek van plastic.
Met dit initiatief wordt een oude traditie terug in ere hersteld. “Omdat het nodig is!”, vertelt Bart Royens (voorzitter Natuurpunt Markvallei).
“We zijn bezorgd over de kwaliteit van onze waterwegen.” Daar is alle reden toe. Momenteel voldoet geen enkele waterloop in België aan de Europese Kaderrichtlijn Water (*), die vereist dat al onze waterlopen in 2027 in ‘goede staat’ verkeren. En ook in Nederland is er het besef dat 2027 voor heel veel rivieren te vroeg komt. Dat is betreurenswaardig. Want water van goede kwaliteit is onontbeerlijk. Zuiver oppervlaktewater ligt aan de basis van ons drinkwater en kwalitatief goed water is niet alleen voor ons mensen belangrijk, maar voor al het leven op onze planeet. “Het is ook de basis voor gezond voedsel.”
”Met de Big Jump laten we zien dat we als burgers wakker liggen van de kwaliteit van onze rivieren”, zegt Hein Hilhorst (secretaris Vereniging Markdal). “Dat de focus van de Big Jump dit jaar ook op de vervuiling met plastic ligt is een toevalligheid die perfect aansluit bij de actualiteit. Onlangs ontstond best wel wat deining rond het nieuws van de vondst van “nurdles” in de Mark in Breda. Al een jaar lang worden er maandelijks duizenden plastic bolletjes gevonden. Deze zogenaamde “nurdles” komen in de voedselketen terecht en zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Hoe de bolletjes in de Mark komen, is nog een vraagteken.”
De Vereniging Markdal en Natuurpunt Markvallei hebben sinds kort de krachten gebundeld omdat zij zich grote zorgen maken over ons verborgen “grenskapitaal”: het grondwater. “Water is dé verbindende factor in het stroomgebied van de Mark en van onschatbare waarde voor ons en onze nakomelingen. Daar moeten we gewoon heel zuinig mee omspringen. En daar vragen we met deze deelname aan de Big Jump aandacht voor. Dus we nodigen iedereen uit om met ons mee te doen.”, besluit Bart Royens.

Praktische informatie
De Big Jump is op zondag 9 juli, 15.00u – aan de Mark nabij natuurgebied De Aschputten / Boskantweg in Meer (Hoogstraten). Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom.

Contact: Bart Royens, voorzitter Natuurpunt Markvallei – info@natuurpuntmarkvallei.be – +32490119423

Wat is de Europese kaderrichtlijn water?
Op 23 oktober 2000 werd de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) door het Europees Parlement aangenomen. Deze Europese waterwet moest ervoor zorgen dat onze rivieren, stromen en andere wateroppervlakten tegen 2015 een goede ecologische toestand bereikten. We mogen trots zijn op de vooruitgang sinds 2000, maar de doelstelling is nog niet bereikt. De meeste Europese lidstaten moesten hun vertraging verantwoorden en kregen uitstel tot uiterlijk 2027. Landbouw, industrie, overheden en huishoudens moeten dus extra inspanningen leveren opdat alle rivieren zich opnieuw in een goede ecologische toestand bevinden. De Big Jump brengt dit, sinds 2005, jaarlijks onder de aandacht en herinnert iedereen aan de nakende deadlines en het belang van proper natuurlijk water.

Fietsen langs de Mark

Natuurpunt Markvallei en de Vereniging Markdal organiseren op zondag 9 juli om 15 uur de Big Jump. Deze ludieke actie gaat door ter hoogte van de natuurgebied “De Aschputten” in Meer. Naast de Big Jump zorgen de organisatoren voor animatie, een drankje en een hapje. Om het grensoverschrijdend karakter van de activiteit luister bij te zetten vertrekken fietsers zowel vanuit Nederland (aan de kerk van Breda of Nieuw Ginneken) als in België. Vanuit België start men aan de kerk in Hoogstraten om 13 uur. Er wordt aan een gezapig tempo gefietst om te kunnen genieten van het prachtige landschap langs de Mark. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be

    wpChatIcon