Maaisel afvoeren in de Halsche Beemden

De vrijwilligers van de “maandagploeg” staan maandagmorgen voor een grote uitdaging in de Halsche Beemden. Het maaisel van de Lage Beemd moet naar den Hogen Beemd gedragen worden zodat de boer  het daar kan komen ophalen.
Marcel Verschueren doet een warme oproep: “Vermits er enkele van onze collega’s met verlof zijn, willen we nog eens een beroep op iedereen doen om zo mogelijk, massaal te komen helpen. We speken af aan het infobord om 9.00u en werken door tot al het maaisel verplaatst is. Natuurlijk mag je eerder afhaken maar breng eventueel  wat boterhammetjes mee. Tot maandagmorgen!”

Info: >>>>>>>>>