‘Als Natuurpunt écht zoveel macht had, dan stond de natuur er beter voor’ – Bart Royens (in Knack)

Deze bijdrage van onze voorzitter Bart Royens verscheen vanmorgen, zaterdag 17 februari, op de website van Knack. Lees ze hieronder of op de website van Knack.

‘De laatste maanden waren er verschillende aanvallen die vrijwilligerswerk voor natuur op alle mogelijke manieren proberen te kortwieken’, schrijft vrijwilliger Bart Royens van Natuurpunt. ‘Wij pikken niet langer dat de landbouwlobby en de daaraan verbonden politici het boerenprotest op ons richten.’

“Ze groeien niet aan de bomen: de werkers van de toegevoegde uren”…
”Ze groeien niet aan de bomen; ze wonen in onze straat. Maar als het wintert en de haren wit, trekken rimpels als vraagtekens tussen de ogen. Want stilaan groeit het besef dat mogelijk een laatste generatie begonnen is aan wat de ruggengraat is van een land, een stad, een straat: het verenigingsleven en haar vrijwilligers.”

 

Dit gedicht van Ina Stabergh, stadsdichter Diest, dat een ode brengt aan de Vlaamse vrijwilliger, raakt een gevoelig punt. Vrijwilligerswerk wordt steeds zeldzamer. Hoewel vergrijzing van de samenleving ook bij onze burgerbeweging een aandachtspunt is, gaat de bezorgdheid van de slotzin voor mijn organisatie niet op. Onze manier van werken lijkt immers aan te slaan. Meer dan 130.000 gezinnen zijn lid van Natuurpunt en we blijven groeien.

Toch verschijnen er de laatste maanden verschillende aanvallen die vrijwilligerswerk voor natuur op alle mogelijke manieren proberen te kortwieken. Zo zou Natuurpunt te groot en te machtig zijn geworden. Of concurreren we rechtstreeks om schaarse (sic) landbouwgrond in te palmen. In de nasleep van het boerenprotest vinden sommige politieke partijen en conservatieve landbouworganisaties het zelfs nodig om met de voeten vooruit te tackelen en ons verdacht te maken. Intimidatie door opgehitste boeren en lokale politieke hoek zijn geen uitzonderingen meer.

Lees verder “‘Als Natuurpunt écht zoveel macht had, dan stond de natuur er beter voor’ – Bart Royens (in Knack)”

Het mikpunt en de kop van Jut…

Natuurpunt is deze week het mikpunt en de kop van jut voor velen.
Om alles in de juiste context te zien, raden we het artikel van Apache aan:

“Natuurpunt of zelfs overheden als grootste concurrenten van boeren in de strijd om schaarse landbouwgrond? Nee, vooral kapitaalkrachtige Vlamingen op zoek naar een investering of plek voor hun paarden zijn de belangrijkste kapers op de kust.”

© Dieter Telemans (ID/ photo agency)
De ‘verpaarding’ van het platteland zorgt voor toenemende concurrentie voor schaarse landbouwgrond. (© Dieter Telemans (ID/ photo agency))

Lees hier het volledige artikel: “Nee, Natuurpunt is niet grootste bedreiging voor schaarse landbouwgrond!”

De natuur als bliksemafleider in de boerenstorm

Natuurpunt nationaal verspreidde gisteren dit nieuwsbericht:

De landbouwlobby en de daaraan verbonden politici richten het boerenprotest op de natuur. Ze spelen landbouw en natuur tegen elkaar uit. Daarmee laten ze én de bevolking én de boeren stikken. We hebben immers allemaal recht op een gezonde bodem, propere lucht en zuiver water. Natuurpunt komt op voor een sterk natuurnetwerk en een gezond milieu. Wie de milieumaatregelen probeert af te zwakken en de pijlen op de natuur richt, leidt de aandacht enkel af van de essentie: het falende landbouwbeleid waar vooral de boer de dupe van is. De natuur is niet de boosdoener …  

1. De natuur slokt de landbouwgrond niet op.

Slechts 1,8% van het Vlaamse agrarisch gebied valt onder een natuurbeheerplan, in herbevestigd agrarisch gebied slechts 0,2%. Dit staat in sterk contrast met de 12% die gebruikt wordt als paardenweide of de vele hectaren die door de lokale besturen worden omgezet naar woon- of industriezone. We breiden de natuur vooral uit op gronden die voor landbouw minder geschikt zijn, zoals natte graslanden in beekvalleien, schrale heidegronden of oude bossen. We proberen de versnipperde natuurgebieden te verbinden, zodat ze minder kwetsbaar zijn en kunnen fungeren als klimaatbuffer bij droogte en overstromingen.

Lees verder “De natuur als bliksemafleider in de boerenstorm”

Bescherm je vee tegen de wolf!

Het Wolf Fencing Team Belgium is een vrijwilligersnetwerk dat via praktische en technische hulp veehouders ondersteunt om hun vee te beschermen in het leefgebied van de wolf. Zo zorgt het team ervoor dat zowel de mens, vee als wolf op een duurzame wijze kan samenleven.

Foto: Diemer Vercaeye

Met praktische hulp staan we veehouders bij in en rond de wolventerritoria in België. Dit gaat van een kennismakend en advies verlenend bezoek tot aan het eigenlijk wolfwerend aanpassen van bestaande omheiningen.

Wij helpen wij ook met het uit te voeren papierwerk, zoals advies bij het aanvragen van subsidies en het opvragen van offertes. Bovendien is deze dienstverlening volkomen gratis.

Door de recentelijke uitbreiding van onze werking naar de provincie Antwerpen, zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem zeker een kijkje op de website: https://www.wolffencing.be/

Plantgoed- en 1001 bomen-actie 2023

Afgelopen zaterdag konden het plantgoed en de bomen van de 1001 bomen-actie worden opgehaald in de gemeentelijke werkplaats van de Stad Hoogstraten. De plantgoedactie gebeurt in samenwerking met de Stad Hoogstraten. Van 9 tot 16 uur waren onze vrijwilligers in de weer om er voor te zorgen dat al het bestelde bij de juiste mensen terecht kwam.
De tuinrangers (
www.tuinrangers.be) spraken de mensen aan voor gratis tuinadvies.
Er is weer heel wat aangeplant.
Een samenwerking van Natuurpunt Markvallei en Stadsbestuur Hoogstraten - Foto's: Carlo Van Boxel