Dunningen in Meerle

Natuurpunt Markvallei zal in de tweede helft van dit jaar dunningen uitvoeren in een deel van natuurgebied Den Rooy en Smisselbergen.

De bossen van natuurgebied Den Rooy en Smisselbergen bestaan onder andere uit naaldhout dat in het verleden hoofdzakelijk werd aangeplant als stuthout voor de mijnbouw. Dennenhout kraakt vooraleer het breekt en op die manier wisten de mijnwerkers wanneer ze moesten vluchten.

 

De mijnbouw behoort tot het verleden en het naaldhout heeft ondertussen een nieuwe functie gekregen als grondstof, zo wordt er bouwmateriaal van gemaakt zoals OSB platen.

Den Rooy en Smisselbergen hebben ook een ecologische functie. Door de bossen te dunnen worden de naaldbomen geleidelijk omgezet naar loofbomen. De basis van een dunningskap zijn de toekomstbomen die een ecologische en/of ecologische functie hebben en niet gekapt worden. Door het vrijzetten van de toekomstbomen kunnen ze ten volle ontwikkelen tot mooi kwaliteitshout of een karakterden met een mooie kruin en dood hout waar tal van dieren gebruik van maken. Maar een toekomstboom kan evengoed een jonge eik zijn die de basis legt voor het toekomstige loofbos.

Natuurpunt vind de ‘verloving’ van zijn bossen belangrijk omdat inheemse loofbossen biodiverser zijn dan aanplanten van grove den. Bij een dunning wordt er maximaal 30% van de bomen gekapt. Hierdoor kunnen de toekomstbomen ten volle groeien en krijgt de natuurlijke verjonging zoals eik, lijsterbes en beuk alle kansen. Om de doordringbaarheid van het bos voor vlinders en vleermuizen te vergroten worden er ook bosranden en open plekken aangelegd waar lokaal meer gedund wordt. Deze bosranden verhogen de variatie in het bos wat ook de bezoekers ten goede komt.

Tot slot willen we ons alvast verontschuldigen voor ongemakken tijdens de werken en geduld vragen om de natuur haar werk te laten doen. Als mens hebben we intensief ingegrepen in de natuur en dat kun je niet zomaar op enkele jaren terug draaien. Door geleidelijk en kleinschalig herstelmaatregelen uit te voeren, kan de natuur op haar eigen ritme herstellen.