(Land)bouwen we de Kempen vol?

De land- en tuinbouw lijkt het Kempisch platteland steeds meer vol te bouwen met megastallen en megaserres die in het nabijgelegen Nederlandse Noord-Brabant niet toegelaten worden.
Op 6 mei buigt Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck zich in Merksplas over de vraag hoe we hiermee best omgaan. Daarna modereert journalist Guy Tegenbos een debat met specialisten uit diverse hoeken.

Het thema is in Merksplas erg actueel, maar uiteraard ook in het werkingsgebied van Natuurpunt Markvallei. In Merksplas werd niet lang geleden een vergunning gegeven voor een megastal voor niet minder dan 1.499 melkkoeien, midden in de open ruimte. Het Platform ‘Red de Markvallei’ voert hiertegen actie.

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck – u weet wel, de man die de betonstop uitvond en de Vlaamse ruimtelijke wanorde aanklaagt – opent de avond. In de media zei hij eerder dat we het platteland hebben vermoord . Daarna modereert journalist Guy Tegenbos (De Standaard) een debat met:

 • Anna Verhoeve, specialiste ruimtelijke planning Instituut voor Landbouw-, Visserij-en Voedingsonderzoek
 • Paul Cerpentier, ondervoorzitter Algemeen Boerensyndicaat
 • Hendrik Schoukens, milieu-advocaat, specialist vergunningenprocedures en onderzoeker Universiteit Gent
 • Freek Verdonckt, beleidsmedewerker Landbouw en Platteland bij Natuurpunt
 • Tijs Boelens, Boer bij De Groentelaar, kernlid Boerenforum, organisatie voor agro-ecologie en eerlijke landbouw.

Inge Ghys, adjunct-hoofdredacteur van De Standaard, rondt de avond af met haar slotbeschouwingen.

Dure woorden vs. praktijk
“Land- en tuinbouwbedrijven krijgen steeds vaker industriële proporties. Daarom willen we in het debat over de toekomst van onze ruimtelijke ordening ook het ruimtegebruik door land- en tuinbouw betrekken.’
Herman Lenoir van het Platform ‘Red de Markvallei’: “Beleidsmakers maken plannen die bol staan van de dure woorden over het vrijwaren van de open ruimte en het belang van natuurwaarde en groen. Maar in de praktijk ondernemen ze veel te weinig om dit ook in regelgeving om te zetten waardoor er elke dag hectares open ruimte blijven verdwijnen.”

Platform ‘Red de Markvallei’
Het platform ‘Red de Markvallei’ verenigt verontruste burgers, Toerisme Merksplas en milieuverenigingen Migrom en Natuurpunt. Samen proberen ze de komst van een melkveebedrijf met 1.499 dieren in de Markvallei in Merksplas tegen te houden.

Praktische informatie:

 • Debatavond ‘(Land)bouwen we de Kempen vol?’
 • Maandag 6 mei 2019 – start om 19.30 uur
 • Gemeenschapscentrum De MARc/kT, Markt 1, Merksplas
 • Inkom: € 3
 • Organisatie: Platform ‘Red de Markvallei’ in samenwerking met Vormingplus     Kempen
 • Info: Herman Lenoir, 014 63 42 89, hermanlenoir@gmail.com